Thông tư 23/2022/TT-BCA: Quy định giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

Rate this post

Thông tư 23/2022/TT-BCA là văn bản quan trọng áp dụng cho nhiều đối tượng trong việc giải quyết khiếu nại. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần biết về thông tư này và những điều quan trọng mà bạn cần lưu ý.

Các đối tượng áp dụng Thông tư 23/2022/TT-BCA

Thông tư này áp dụng cho các đối tượng sau:

  • Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an có thẩm quyền giải quyết khiếu nại (sau đây gọi chung là người giải quyết khiếu nại); cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.
  • Người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an có thẩm quyền.

Quy định về việc giải quyết khiếu nại

Theo nội dung của Thông tư 23/2022/TT-BCA, quy định về việc giải quyết khiếu nại như sau:

  • Trong vòng 10 ngày làm việc, từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết.

    • Trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung và chỉ có một người đại diện trình bày khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại phải thụ lý nếu đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký hay điểm chỉ của những người khiếu nại và có văn bản ủy quyền người đại diện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP.
    • Người giải quyết khiếu nại hoặc không thụ lý giải quyết khiếu nại phải thông báo bằng văn bản.
  • Trong vòng 05 ngày làm việc, từ ngày ban hành thông báo thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính phải gửi thông báo đến người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại (sau đây gọi chung là người đại diện hợp pháp của người khiếu nại) và cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyển khiếu nại đến (nếu có). Trường hợp khiếu nại quyết định kỷ luật thì gửi thông báo đến người khiếu nại. (Đây là quy định mới, Thông tư 11/2015/TT-BCA không quy định nội dung này.)

Thông tư 23/2022/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 30/6/2022 thay thế Thông tư 11/2015/TT-BCA ngày 02/3/2015.

Bạn có thể xem chi tiết và tải Thông tư 23/2022/TT-BCA tại đây.

Luật Sư Tuấn là một đơn vị luật sư uy tín. Hãy liên hệ với Luật Sư Tuấn để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc về vấn đề này.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH – Hướng dẫn về mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC: Bổ sung các trường hợp Công an xã tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 41/2017/TT-BYT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, liên…