Đưa hoạt động Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ tại QTDND đi vào thực chất

Rate this post

de hoat dong kiem soat va kiem toan noi bo tai qtdnd di vao thuc chat

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã phát biểu chỉ đạo tại hội thảo về việc cần đưa hoạt động Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ tại các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đi vào thực chất. Thông tư số 44/2011/TT-NHNN, ngày 29/12/2011 đã tạo ra một hành lang pháp lý nhằm đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả của các QTDND. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, còn nhiều khó khăn và vướng mắc cần được giải quyết.

Nhiều vấn đề chưa phù hợp với thực tế hoạt động của QTDND

Trong Thông tư số 44, các quy định về việc kiểm soát (KS) và kiểm toán nội bộ (KTNB) tại QTDND còn có một số nội dung chưa phù hợp với thực tế hoạt động của hệ thống này. Vì vậy, việc sửa đổi Thông tư số 44 và một số quy định liên quan là cần thiết để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và phù hợp với tình hình mới, điều kiện mới.

Những rào cản thực thi

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Nguyễn Quốc Cường, cho biết 3 trụ cột để một tổ chức phát triển bền vững là nguồn tài chính thông suốt, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ thống quản trị điều hành, KS, KTNB. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn có nhiều QTDND chưa bám sát mục tiêu hoạt động, chạy theo lợi nhuận và chưa coi trọng các quy chuẩn về KS, KTNB. Có sự khác biệt về quan điểm cách thức điều hành, tính trung thực, giá trị đạo đức, cơ cấu tổ chức bộ máy quy chế, quy trình thủ tục, và quan điểm về tầm quan trọng của KS, KTNB. Điều này đã dẫn đến không đồng lòng và không đồng thuận trong việc áp dụng các quy định và quy chuẩn.

Nhiệm vụ quan trọng trong tái cơ cấu hệ thống QTDND

Để hệ thống QTDND phát triển ổn định, cần thiết lập hệ thống KS, KTNB hiệu quả để quản lý, kiểm soát về rủi ro, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và an toàn hoạt động. Điều này cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong quá trình tái cơ cấu hệ thống QTDND. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường sự hiểu biết về pháp luật của QTDND.

Cần thiết sửa đổi Thông tư số 44 và đẩy mạnh công tác KS, KTNB

Việc sửa đổi Thông tư số 44 là cần thiết và cấp bách để đảm bảo an toàn và hiệu quả của hệ thống QTDND. Các quan điểm và gợi ý của các chuyên gia gồm:

  • Xây dựng mô hình, quy trình riêng cho KS, KTNB cho các QTDND.
  • Tổ chức lớp tập huấn về KS, KTNB hàng năm và xây dựng quy định, quy chế, văn bản mẫu liên quan để hướng dẫn các QTDND.
  • Sửa đổi quy định về hệ thống KS, KTNB QTDND.
  • Thiết lập bộ phận KS, KTNB độc lập hỗ trợ các QTDND.
  • Sửa đổi các quy định về kiểm soát và kiểm toán nội bộ, quy đinh cụ thể hoạt động kiểm soát đối với từng mảng hoạt động và quy định cơ chế thông tin và truyền thông.
  • Xây dựng bộ phận kiểm toán nội bộ độc lập trong NHHT để hỗ trợ các QTDND.

Thông tư riêng cho hệ thống QTDND

Để đảm bảo hoạt động tốt hơn, có thể ban hành một Thông tư riêng cho hệ thống QTDND, nhằm củng cố và chấn chỉnh lại công tác KS, KTNB và tạo ra một hệ thống an toàn và lành mạnh hơn.

Tăng cường phối hợp và đào tạo

Các cơ quan quản lý, ban hành chính sách, Hiệp hội QTDND, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHHT, và Học viện Ngân hàng cần tăng cường phối hợp và đào tạo về KS, KTNB cho các QTDND. Cần tạo ra cẩm nang và sổ tay hướng dẫn cho các QTDND trong việc xây dựng quy trình KS, KTNB.

Nâng cao vai trò công tác KS, KTNB

Các QTDND cần nhận thức rõ vai trò và tác dụng của công tác KS, KTNB. Lãnh đạo và nhân viên cần tham gia nắm bắt thông tin, tham gia giám sát và nhìn nhận đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác KS, KTNB.

Tạo ra một hành lang pháp lý cho hoạt động của QTDND

Cần thiết đảm bảo ổn định, an toàn, lành mạnh của các QTDND và tạo ra hành lang pháp lý phù hợp với mô hình QTDND hiện tại. Cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan ban hành chính sách, chuyên gia, NHHT, và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cần đồng thuận, nhận thức rõ về vai trò, chức năng và sự cần thiết của bộ phận KS, KTNB và thiết kế xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý KS và KTNB.

Kết luận

Việc sửa đổi Thông tư số 44 là cần thiết và cấp bách để đưa hoạt động KS và KTNB tại các QTDND đi vào thực chất. Cần tạo ra một hệ thống KS, KTNB hiệu quả để đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động của các QTDND. Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình tái cơ cấu hệ thống QTDND và đóng góp vào sự phát triển của kinh tế đất nước.

Được tham khảo từ bài viết: Đưa hoạt động Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ tại QTDND đi vào thực chất

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Mẫu Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133 – Hãy tham khảo ngay! Mẫu 01a-LĐTL về bảng chấm công theo…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm [Cập nhật] Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 133 đầy đủ Hệ Thống Tài Khoản – 242. Chi Phí Trả…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn tài khoản 154 (chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023 (Phần 2)…