Phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong lĩnh vực y khoa

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Trên cơ sở Nghị định số 63/2012/NĐ-CP và Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 50/2014/TT-BYT. Thông tư này điều chỉnh việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này xác định danh mục phẫu thuật, thủ thuật theo 26 chuyên khoa, chuyên ngành và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

Điều kiện phân loại phẫu thuật, thủ thuật

Việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật dựa trên các điều kiện sau đây:

 1. Mức độ khó và phức tạp của phẫu thuật, thủ thuật.
 2. Mức độ nguy hiểm đối với tính mạng của người bệnh.
 3. Yêu cầu về phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị y tế sử dụng cho phẫu thuật, thủ thuật.
 4. Yêu cầu về số người tham gia phẫu thuật, thủ thuật.
 5. Thời gian thực hiện phẫu thuật, thủ thuật.

Phân loại mức độ phẫu thuật, thủ thuật

Phẫu thuật, thủ thuật loại đặc biệt

 • Phẫu thuật, thủ thuật rất phức tạp về bệnh lý, rất nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, đòi hỏi người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.
 • Yêu cầu phải có phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị y tế chuyên dụng.
 • Yêu cầu có số người tham gia phẫu thuật, thủ thuật theo quy định.
 • Thời gian thực hiện kỹ thuật trung bình từ 3 đến 4 giờ hoặc lâu hơn.

Phẫu thuật, thủ thuật loại I

 • Phẫu thuật, thủ thuật khá phức tạp về bệnh lý, nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.
 • Yêu cầu phải có phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị y tế chuyên dụng.
 • Yêu cầu có số người tham gia phẫu thuật, thủ thuật theo quy định.
 • Thời gian thực hiện kỹ thuật trung bình từ 2 đến 3 giờ hoặc lâu hơn.

Phẫu thuật, thủ thuật loại II

 • Những phẫu thuật, thủ thuật phần lớn được thực hiện ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương, tuyến tỉnh và một số cơ sở tuyến huyện.
 • Mức độ nguy hiểm đến tính mạng người bệnh ít hơn loại I.
 • Yêu cầu phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị y tế thông dụng.
 • Yêu cầu có số người tham gia phẫu thuật, thủ thuật theo quy định.
 • Thời gian thực hiện kỹ thuật trung bình từ 1 đến 3 giờ hoặc lâu hơn.

Phẫu thuật, thủ thuật loại III

 • Những phẫu thuật, thủ thuật phần lớn được thực hiện ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện.
 • Mức độ nguy hiểm đến tính mạng người bệnh ít hơn loại II.
 • Yêu cầu phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị y tế thông dụng.
 • Yêu cầu có số người tham gia phẫu thuật, thủ thuật theo quy định.
 • Thời gian thực hiện kỹ thuật trung bình từ 1 đến 2 giờ hoặc lâu hơn.

Áp dụng Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật

Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật được áp dụng để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chi trả chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và các kỹ thuật tương đương. Điều này căn cứ vào số lượng người thực tế tham gia và theo định mức quy định cho từng vị trí.

Định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật

 • Số người tham gia tối đa cho một ca phẫu thuật hoặc thủ thuật được tính dựa trên phân loại phẫu thuật, thủ thuật và theo từng chuyên khoa.
 • Trường hợp ca phẫu thuật, thủ thuật khó, phức tạp thì Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xem xét, quyết định.
 • Việc phân công công việc cụ thể cho từng người trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật do Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định.

Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2015. Các quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT và 2590/2004/QĐ-BYT không còn hiệu lực từ khi Thông tư này có hiệu lực.

Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế Bộ, ngành có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý. Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện việc chi trả chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời đến Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để được hướng dẫn và giải quyết.

Nguồn

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Hướng dẫn tài khoản 353 (quỹ khen thưởng, phúc lợi) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Phần 2)Có thể bạn quan tâm Thông tụ 04/2018/TT-BNV: Hướng…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Mẫu Sổ Quỹ Tiền Mặt – Hướng Dẫn Cách Ghi Sổ Quỹ Tiền Mặt Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản,…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…