Hệ thống văn bản: Thông tư quản lý kho vật chứng và tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Giới thiệu

Bạn có biết rằng trong quá trình thi hành án dân sự, việc quản lý kho vật chứng và tài sản tạm giữ là rất quan trọng? Để đảm bảo hiệu lực và tính công bằng của quá trình xử lý án, một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được Bộ Tư pháp công bố. Đây là một bước quan trọng đặt nền tảng cho việc quản lý, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.

Quy định chung

Thông tư này quy định về nguyên tắc quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, kho vật chứng và nội quy kho vật chứng. Ngoài ra, nó cũng quy định vai trò và trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân liên quan trong việc quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.

Trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự

Các cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm giao nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ theo quy định. Đồng thời, họ cũng phải kiểm tra và đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình bảo quản vật chứng, tài sản tạm giữ.

Nội quy kho vật chứng

Mỗi kho vật chứng của các cơ quan thi hành án dân sự (bao gồm cả kho thuê) phải có nội quy riêng. Nội quy này quy định về thời gian ra, vào kho vật chứng, bảo đảm an ninh, an toàn vật chứng, tài sản tạm giữ, phòng chống cháy, nổ, và trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan.

Trách nhiệm của các chức danh

Nhiều chức danh trong quá trình thi hành án dân sự có trách nhiệm riêng. Ví dụ, Thủ kho vật chứng, Bảo vệ kho vật chứng phải đảm bảo việc nhập, xuất kho, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ theo quy định. Kế toán nghiệp vụ thi hành án có trách nhiệm thu thập, xử lý thông tin và lập các chứng từ liên quan đến việc giao nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ.

Bảo vệ kho vật chứng

Bảo vệ kho vật chứng là người được tuyển dụng để bảo vệ, canh gác và đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn kho vật chứng. Họ có trách nhiệm phối hợp với Thủ kho vật chứng trong việc kiểm kê, báo cáo và bảo vệ an ninh khu vực kho.

Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2017. Các cơ quan thi hành án dân sự, cán bộ và công nhân viên làm công tác thi hành án dân sự cùng với các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quy định của thông tư này.

Truy cập Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam để biết thêm thông tin.

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 mới nhất file ExcelCó thể bạn quan tâm Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT: Các vị trí…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet Thông tư 103/2014/TT-BTC: Thay đổi cách tính thuế nhà…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…