Hướng dẫn lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản

Rate this post

Hãy cùng tôi khám phá cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản chi tiết từng chỉ tiêu, nguyên tắc lập và cơ sở để lập bảng cân đối tài khoản. Việc này rất quan trọng để phản ánh tổng quát số hiện có đầu năm, số phát sinh tăng, giảm trong năm và số hiện có cuối năm của tài khoản kế toán.

I. Cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản chi tiết từng chỉ tiêu

Cột 1: Số hiệu tài khoản: Ghi số hiệu của từng tài khoản cấp 1 (hoặc cả tài khoản cấp 1 và cấp 2) doanh nghiệp sử dụng trong năm báo cáo.

Cột 2: Tên tài khoản: Ghi tên của từng tài khoản theo thứ tự từng loại mà doanh nghiệp đang sử dụng.

Cột 3, 4: Số dư đầu năm: Phản ánh số dư Nợ đầu năm và số dư Có đầu năm theo từng tài khoản. Số liệu để ghi được căn cứ vào sổ cái hoặc nhật ký – sổ cái, hoặc căn cứ vào số liệu ghi ở cột 7, 8 của Bảng cân đối tài khoản năm trước.

Cột 5, 6: Số phát sinh trong năm: Căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ, số phát sinh bên Có của từng tài khoản trong năm báo cáo. Số liệu để ghi được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ và tổng số phát sinh bên Có của từng tài khoản ghi trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái trong năm báo cáo.

Cột 7, 8: Số dư cuối năm: Dùng để phản ánh số dư Nợ cuối năm và số dư Có cuối năm theo từng khoản mục của năm báo cáo. Số liệu ghi được tính như sau: Số dư cuối năm = Số dư đầu năm + Số phát sinh tăng - Số phát sinh giảm

II. Cách lập bảng cân đối số tài khoản trên Excel

Chú ý: Đây là hướng dẫn cách lập bảng cân đối tài khoản trên Excel theo mẫu mà Kế toán VAFT đã thiết kế. Các bạn có thể tải về tại đây.

Các bước cụ thể như sau:

 • Trên Nhật Ký chung, xây dựng thêm cột TK cấp 1 bằng cách copy cột tài khoản cấp 1 bên Danh mục tài khoản.
 • Sử dụng hàm LEFT cho cột TK cấp 1 để lấy về TK cấp 1 từ cột TK Nợ/TK Có trên NKC.

Cột mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Copy từ DMTK về, sau đó xoá hết TK chi tiết (trừ các TK chi tiết của TK 333). Lưu ý: Phải đảm bảo rằng danh mục tài khoản luôn được cập nhật thường xuyên các TK về Khách hàng và phải đầy đủ nhất.

Cột dư Nợ và dư Có đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm ở CĐPS tháng 1 về hoặc số dư cuối năm trước về (phần dư đầu kỳ).

Cột phát sinh Nợ, Phát sinh Có trong năm: Dùng SUMIF tổng hợp ở Nhật ký chung về (dãy ô điều kiện vẫn là cột TK Nợ/TK Có).

Cột dư Nợ, dư Có cuối kỳ:

 • Cột Nợ = Max(Số dư Nợ đầu kỳ + Số PS Nợ trong kỳ – Số dư Có đầu kỳ – Số PS Có trong kỳ, 0)
 • Cột Có = Max(Số dư Có đầu kỳ + Số PS Có trong kỳ – Số Dư Nợ đầu kỳ – Số PS Nợ trong kỳ, 0)

Dòng tổng cộng dùng hàm SUBTOTAL: Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng cho từng TK cấp 1 (chỉ cần tính cho những tài khoản có chi tiết phát sinh). Cú pháp = SUBTOTAL(9, dãy ô cần tính tổng). Lưu ý: Sử dụng hàm SUBTOTAL cho TK 333.

Những lưu ý khi lập xong bảng cân đối phát sinh tài khoản:

 • Trên CĐPS thì tổng phát sinh bên Nợ phải bằng tổng phát sinh bên Có.
 • Tổng PS Nợ trên CĐPS bằng tổng PS Nợ trên NKC.
 • Tổng PS Có trên CĐPS bằng Tổng PS Có trên NKC.
 • Các tài khoản loại 1 và loại 2 không có số dư bên Có, trừ một số tài khoản như 159, 131, 214,..
 • Các tài khoản loại 3 và loại 4 không có số dư bên Nợ, trừ một số tài khoản như 331, 3331, 421,..
 • Các tài khoản loại 5 đến loại 9 cuối kỳ không có số dư.
 • TK 112 phải khớp với Sổ phụ ngân hàng.
 • TK 133, 3331 phải khớp với chỉ tiêu trên tờ khai thuế.
 • TK 156 phải khớp với dòng tổng cộng trên Báo cáo NXT kho.
 • TK 142, 242 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 142, 242.
 • TK 211, 214 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bảng khấu hao.

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nhé!

Các bạn muốn học thực hành làm kế toán trên Excel, thực hành thiết lập sổ sách, xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính lương, trích khấu hao….lập báo cáo tài chính trên Excel thì có thể tham gia: Lớp học excel kế toán thực tế tại Kế toán VAFT.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn tài khoản 811 (chi phí khác) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Thông tư 43/2013/TT-BYT: Quy định chi tiết về phân tuyến…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Điều khoản xử phạt VPHC trong đầu tư xây dựng MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC CỦA…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Thông tư 13/2022/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao…