Tài khoản 811 là tài khoản gì? Hạch toán chi phí khác (TK 811)

Rate this post

Tài khoản 811

Tài khoản 811 là tài khoản gì? Tìm hiểu cách hạch toán chi phí khác (hạch toán TK 811), nguyên tắc kế toán tài khoản chi phí khác và kết cấu của tài khoản 811.

I. Tài khoản 811 là gì? Nguyên tắc kế toán tài khoản 811 – Chi phí khác

Tài khoản chi phí khác (tài khoản 811) là tài khoản dùng để ghi nhận các khoản chi phí ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của đơn vị. Các khoản chi phí ghi nhận trong tài khoản 811 bao gồm:

 • Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, bao gồm chi phí phát sinh về đấu thầu hoạt động thanh lý.
 • Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát.
 • Giá trị còn lại của tài sản cố định bị phá dỡ hoặc nhượng bán, thanh lý.
 • Chênh lệch lỗ do đánh giá lại tài sản cố định, vật tư, hàng hóa đầu tư vào công ty liên kết hoặc đưa đi góp vốn liên doanh và đầu tư khác.
 • Tiền phạt từ các khoản phạt hành chính, phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế.
 • Các khoản chi phí khác.
 • Các khoản chi phí có hóa đơn chứng từ đầy đủ nhưng không được tính là chi phí hợp lý tính thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế, phải làm điều chỉnh giảm trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

II. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 – Chi phí khác

Bên nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh như chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý…

Bên có: Cuối kỳ, kết chuyển chi phí khác trong kỳ sang tài khoản 911 – xác định kết quả kinh doanh.

Lưu ý: Tài khoản chi phí khác – 811: không có số dư cuối kỳ.

III. Hạch toán chi phí khác (hạch toán TK 811) cho các phát sinh thường gặp

1. Hạch toán giá trị còn lại của tài sản cố định nhượng bán, thanh lý

 • Số tiền nhận được từ thanh lý, nhượng bán:

  • Nợ TK: 111 / 112 / 131 – Tổng cộng số tiền thanh toán.
  • Có TK: 711 – Số tiền nhận được từ thanh lý, nhượng bán (chưa bao gồm VAT).
  • Có TK: 3331 – Số thuế GTGT phải nộp từ thanh lý, nhượng bán (nếu có).
 • Chi phí phát sinh từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định:

  • Nợ TK: 811 – Chi phí phát sinh từ thanh lý, nhượng bán (chưa có VAT).
  • Nợ TK: 1331 – Thuế GTGT phát sinh từ thanh lý, nhượng bán.
  • Có TK: 111 / 112 / 141 / 331 – Tổng cộng số tiền phải trả.
 • Đồng thời ghi giảm nguyên giá TSCĐ từ thanh lý, nhượng bán:

  • Nợ TK: 214 – Giá trị tài sản cố định hao mòn thanh lý, nhượng bán.
  • Nợ TK: 811 – Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, nhượng bán.
  • Có TK: 211 / 213 – Nguyên giá tài sản cố định thanh lý, nhượng bán.

2. Hạch toán khi phá dỡ tài sản cố định

 • Nợ TK: 214 – Giá trị hao mòn.
 • Nợ TK: 811 – Giá trị còn lại.
 • Có TK: 211 / 213.

3. Hạch toán khoản lỗ phần chênh lệch đánh giá giảm tài sản đưa vào chi phí khác, khi giá trị còn lại đem đi góp vốn, đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết hoặc đầu tư khác lớn hơn do các bên đánh giá lại

 • Nợ TK: 221 / 222 / 228.
 • Nợ TK: 811 – khoản lỗ phần chênh lệch đánh giá giảm.
 • Có TK: 211/213/217.
 • Có TK: 152 / 153 / 155 / 156.

4. Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, nếu được phép tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi, thì các tài sản đánh giá giảm ghi nhận vào chi phí khác

 • Nợ TK: 811.
 • Có TK: 152 / 156 / 211…

5. Hạch toán các khoản tiền phạt vi phạm hành chính, vi phạm hợp đồng kinh tế

 • Nợ TK: 811.
 • Có TK: 111 / 112 / 333 / 338.

6. Cuối kỳ, kết chuyển chi phí khác trong kỳ sang tài khoản 911 – xác định kết quả kinh doanh

 • Nợ TK: 911.
 • Có TK: 811.

Ngọc Dung – Phòng Kế toán Anpha

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Chi phí trả trước: Đặc điểm và cách phân loại ngắn hạn, dài hạn Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư số 10/2023/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2015/TT-BTC Thông tư 17/2021/TT-BXD: Quy định mới…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 2/2023/TT-BNV: Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua…