Tìm hiểu những quy định mới về tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Rate this post

Ngày 29/12/2017, liên ngành Trung ương đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Vị trí của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

Thông tư liên tịch số 01 có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018 và có một số điểm mới so với Thông tư số 06 ngày 02/8/2013.

Trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Thông tư số 01 ngày 29/12/2017 thiết kế riêng rẽ trách nhiệm tiếp nhận, thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Điều 5) và trách nhiệm tiếp nhận, thẩm quyền giải quyết kiến nghị khởi tố (Điều 6). Những quy định trách nhiệm tiếp nhận, thẩm quyền giải quyết trong Thông tư số 01 được thiết kế gọn, rõ ràng và dễ hiểu hơn so với Thông tư số 06. Đồng thời, Thông tư số 01 cũng đã quy định cụ thể các trường hợp Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi của người dân trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Thông tư số 01 cũng đã quy định cụ thể về thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trước đây, thời hạn giải quyết đã được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, tuy nhiên, đã có những khó khăn và bất cập trong quá trình thực hiện. Để khắc phục vấn đề này, Thông tư số 01 đã quy định rõ hơn về trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định (02 tháng) thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần không quá 02 tháng (tại đó thời hạn giải quyết tối đa là 04 tháng). Điều này nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trước đây và tạo điều kiện tốt nhất cho Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Việc tạm đình chỉ giải quyết

Thông tư số 01 cũng đã bổ sung quy định về việc tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong trường hợp đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả; đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả. Thông tư số 01 quy định việc trạng thái tạm đình chỉ việc giải quyết sẽ kéo dài trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định, sau đó cơ quan điều tra phải gửi quyết định tạm đình chỉ kèm theo tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát cùng cấp và cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trường hợp không có căn cứ, Viện kiểm sát sẽ hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ, và thời hạn giải quyết tiếp không quá 01 tháng kể từ ngày cơ quan đang thụ lý, giải quyết nhận được quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ. Nếu lý do tạm đình chỉ việc giải quyết không còn, phải ra quyết định phục hồi giải quyết và thời hạn giải quyết tiếp không quá 01 tháng kể từ ngày ra quyết định phục hồi. Những quy định này nhằm giải quyết các tin báo tồn đọng và đảm bảo xử lý triệt để các hành vi có dấu hiệu tội phạm.

Giải quyết các trường hợp liên quan đến thẩm quyền của nhiều đơn vị

Thông tư số 01 cũng đã quy định rõ về việc giải quyết các trường hợp liên quan đến thẩm quyền của nhiều đơn vị giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Điều này giúp đảm bảo việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được chính xác và kịp thời.

Đó là những điểm mới đáng chú ý trong Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Related Posts

Tải ngay mẫu phiếu xuất kho Excel mới nhất theo TT 133, TT 200

Phiếu xuất kho là một loại giấy tờ quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp bán hàng nào giúp quản lý vật tư, sản phẩm hay…

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Trong lĩnh vực công vụ, việc làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm không còn xa lạ với chúng ta. Việc này có thể áp…

Thông tư 65/2020/TT-BCA: CSGT – Thay đổi cách tiếp cận để bảo đảm trật tự giao thông

Có thể bạn quan tâm Công tác Xã hội: Đồng hành và Hỗ trợ Cùng Bệnh Nhân Chứng chỉ tin học theo thông tư 03 và những…

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT: Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Với mục đích tạo ra sự chính xác và minh bạch trong việc quản lý đất đai, Thông tư 27/2018/TT-BTNMT đã được Ban Tài nguyên và Môi…

Thành phần, tiêu chuẩn, số lượng ủy viên Hội đồng quân nhân

The Hội đồng quân nhân, or Military Council, is an essential organization within the military. It is responsible for making decisions, coordinating activities, and ensuring the smooth…

Những quy định mới nhất về tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 105 với hiệu lực từ ngày hôm nay (1/1), quy định tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức…