Thông tư 133 của Bộ tài chính: Hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Rate this post

Thông tư 133 của Bộ tài chính

Bạn đang tìm hiểu về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ? Hãy cùng tôi tìm hiểu về Thông tư 133 của Bộ tài chính, một tài liệu quan trọng với những hướng dẫn chi tiết về kế toán và tài chính cho doanh nghiệp của bạn.

Thông tư 133/2016/TT-BTC: Hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành vào ngày 26/08/2016, đã thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và được áp dụng từ ngày 01/01/2017. Đây là một tài liệu quan trọng mà mọi doanh nghiệp vừa và nhỏ nên nắm rõ.

Thông tư này đã có những điểm đổi mới so với Quyết định 48 trước đây. Các điểm đổi mới bao gồm việc thay đổi hệ thống tài khoản, tổ chức sổ sách chứng từ kế toán linh hoạt, nguyên tắc kế toán không phân biệt ngắn hạn và dài hạn, và một số điều chỉnh về biểu mẫu và nội dung báo cáo tài chính.

Những thay đổi trong hệ thống tài khoản

Thông tư 133/2016/TT-BTC đã thay đổi và bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản. Bây giờ, doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và cấp 3 cho các tài khoản không có qui định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.

Các tài khoản mới bao gồm TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, TK 136 – Phải thu nội bộ, TK 151 – Hàng mua đang đi đường, TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, và TK 336 – Phải trả nội bộ. Trong khi đó, một số tài khoản đã bị xóa bỏ, bao gồm TK 142 – Trả trước ngắn hạn, TK 159 – Các khoản dự phòng, TK 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ, và nhiều tài khoản khác.

Chứng từ và sổ sách kế toán

Thông tư 133/2016/TT-BTC cũng có những thay đổi về chứng từ và sổ sách kế toán. Theo thông tư này, doanh nghiệp được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán phù hợp với quy định của mình, không bị ràng buộc bởi các mẫu chứng từ và sổ sách trong Quyết định 48.

Nguyên tắc kế toán và bút toán hạch toán

Thông tư 133/2016/TT-BTC chỉ quy định nguyên tắc kế toán và không hướng dẫn chi tiết về bút toán định khoản. Doanh nghiệp được tự thực hiện bút toán ghi sổ sao cho phù hợp với quy trình luân chuyển chứng từ. Điều này đảm bảo báo cáo tài chính được đúng và chính xác.

Doanh nghiệp cũng được tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán và ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc vào chứng từ xuất ra. Điều này mang lại sự linh hoạt và tiện lợi cho doanh nghiệp trong việc quản lý kế toán.

Bổ sung mới hoặc sửa đổi biểu mẫu, tên và nội dung của Báo cáo tài chính

Thông tư 133/2016/TT-BTC cũng có những điều chỉnh về biểu mẫu, tên và nội dung của báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã được thay đổi và bổ sung. Ví dụ, bảng cân đối kế toán có những thay đổi về tên và nội dung chỉ tiêu.

Thông tư này cũng có những điều chỉnh về báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

Nếu bạn có nhu cầu nâng cao kiến thức về thuế và kế toán thực tế, hãy tham khảo các khóa học khai báo thuế và kế toán thực hành tổng hợp trên trang Luật Sư Tuấn.

Luật Sư Tuấn – https://luatsutuan.net

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Công ty kế toán Thiên Ưng: Dạy học…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Thông tư 48/2015/TT-BYT: Kiểm tra an toàn thực phẩm quan trọng Hệ thống văn bản Nghị định 42/2017/NĐ-CP: Sự thay đổi quan…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Nghị định 44/2016/NĐ-CP: Đào tạo an toàn, vệ sinh lao động là điều cần thiết Thông tư 32/2011/TT-BTC về hóa đơn điện…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…