Luật Thuế GTGT và cách áp dụng mới nhất

Rate this post

Để hiểu rõ hơn về Luật Thuế GTGT và cách áp dụng hiện tại, chúng ta cần tìm hiểu về các văn bản hướng dẫn mới nhất và luật sửa đổi, bổ sung. Dưới đây là danh sách các văn bản quan trọng và có hiệu lực hiện nay:

I. Luật Thuế GTGT và các luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT

 1. Luật Thuế GTGT năm 2008 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2009).

 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT (số 31/2013/QH13) (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014).

 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế (số 71/2014/QH13) (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).

 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế (số 106/2016/QH13) (có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

II. Nghị định hướng dẫn Luật Thuế GTGT

 1. Nghị định 209/2013/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 91/2014/NĐ-CP, Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Nghị định 10/2017/NĐ-CP, Nghị định 146/2017/NĐ-CP, Nghị định 49/2022/NĐ-CP].

III. Thông tư hướng dẫn Luật Thuế GTGT

 1. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 193/2015/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 173/2016/TT-BTC, Thông tư 93/2017/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC, Thông tư 82/2018/TT-BTC, Thông tư 43/2021/TT-BTC].

 2. Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí (có hiệu lực từ ngày 11/11/2010).

 3. Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (có hiệu lực từ ngày 01/07/2014) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2019/TT-BTC, Thông tư 80/2021/TT-BTC].

 4. Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thuế (có hiệu lực từ ngày 30/07/2015) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 40/2021/TT-BTC, Thông tư 80/2021/TT-BTC].

 5. Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (có hiệu lực từ ngày 01/08/2021) [Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 100/2021/TT-BTC].

Điều 14 của Luật Thuế GTGT năm 2008 quy định về hóa đơn và chứng từ. Theo đó:

 1. Việc mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

a) Cơ sở kinh doanh nộp thuế bằng phương pháp khấu trừ thuế sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng nội dung quy định, bao gồm cả phụ thu và phí thu thêm (nếu có). Trường hợp trên hóa đơn giá trị gia tăng không ghi khoản thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng đầu ra sẽ được tính dựa trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng, trừ trường hợp quy định khác.

b) Cơ sở kinh doanh nộp thuế bằng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng sử dụng hóa đơn bán hàng.

 1. Các loại tem, vé được coi là chứng từ thanh toán in sẵn giá thanh toán, giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Việc hiểu và tuân thủ các quy định về Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn mới nhất là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Bạn có thể xem toàn bộ luật và văn bản hướng dẫn tại Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn mới nhất

Hãy cùng nắm vững những quy định này để áp dụng đúng và tránh các rủi ro liên quan đến việc chấp hành Luật Thuế GTGT trong hoạt động kinh doanh của bạn.

Related Posts

Cách hạch toán hàng nhập khẩu mới nhất 2023

Hạch toán hàng nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp tham gia giao thương quốc tế. Với tư cách là…

Công văn hướng dẫn xuất hóa đơn hàng bán trả lại: Danh sách mới nhất

Có thể bạn quan tâm Thông tư 200: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Sơ đồ chữ T tài khoản 155 “Thành phẩm” theo TT133…

Phụ lục Thông tư 153/2010/TT-BTC | metadata.com.vn

Phụ lục 1 Có thể bạn quan tâm Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: Đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các dự…

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện

Thứ bảy, 8 Tháng Tám 2013Có thể bạn quan tâm Thông tư 45/2013/TT-BTC: Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định Nghị định 90/2019/NĐ-CP: Mức lương tối…

Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

Luật Sư Tuấn xin giới thiệu Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP “Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình”….

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chào mừng các bạn đến với bài viết của chúng tôi! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tắc kế toán các…