Quy định bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư

Rate this post

Dự án đầu tư có quy mô công suất như thế nào thì phải lập cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu 5.2 và mẫu 5.3 trong Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT? Với quy định vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng không cần lập dự án đầu tư, liệu việc lập cam kết theo mẫu 5.3 là cần thiết hay không? Hãy cùng Luật Sư Tuấn tìm hiểu về vấn đề này.

Quy định về cam kết bảo vệ môi trường

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định áp dụng mẫu cam kết bảo vệ môi trường tại Phụ lục 5.2 và 5.3 của Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT đã được quy định tại Điều 30 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và được cụ thể hoá tại Điều 45, 46 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT. Mẫu 5.2 áp dụng cho dự án đầu tư, trong khi mẫu 5.3 áp dụng cho đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư.

Đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường

Theo quy định, dự án đầu tư có quy mô công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP phải lập cam kết bảo vệ môi trường. Ngược lại, nhà đầu tư không phải làm thủ tục lập dự án đầu tư nếu vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Tuy nhiên, những trường hợp này vẫn cần lập cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu 5.3 của Thông tư 26/2011/TT-BTNMT.

Chú trọng xử lý chất thải trong chăn nuôi

Đối với hộ gia đình nuôi 490 con bò với vốn đầu tư 5 tỷ đồng, liệu cần lập cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu 5.3 của Thông tư 26/2011/TT-BTNMT hay không? Mẫu 5.3 có yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần tích vào bảng tổng hợp để xác nhận có hay không cam kết. Tuy nhiên, việc xử lý chất thải như thế nào trong trường hợp này?

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung từ 500 đầu gia súc trở lên đối với trâu, bò; từ 1.000 đầu gia súc trở lên đối với các gia súc khác phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Với quy định này, hộ gia đình nuôi 490 con bò chỉ cần lập cam kết bảo vệ môi trường.

Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Để làm rõ hiểu nghĩa của khoản 1 Điều 29 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và khoản 1 Điều 46 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT, chúng ta cần xác định quy định hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường gồm ba bản cam kết bảo vệ môi trường với hình thức trang bìa, trang phụ bìa. Mẫu hồ sơ này phải đáp ứng yêu cầu về nội dung và cấu trúc theo mẫu quy định tại các Phụ lục 5.1 và 5.2 của Thông tư này. Ngoài ra, hồ sơ còn bao gồm báo cáo nghiên cứu khả thi (bản cam kết bảo vệ môi trường) có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án.

Luật Sư Tuấn – Địa chỉ tin cậy

Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định về cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư. Nếu bạn cần sự tư vấn miễn phí, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

  • Trụ sở: 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
  • Website: Luật Sư Tuấn
  • Điện thoại: 0918755356

Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn với các vấn đề liên quan đến luật pháp môi trường và đầu tư.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Tổng hợp 42 mẫu sổ kế toán áp…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm VinaREN – Trung tâm Tư vấn và Truyền thông môi trường Quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Nhận xét học bạ các môn học Lớp 5 theo Thông tư 22 CÁCH TRÌNH BÀY THÔNG TIN CHI PHÍ SẢN XUẤT…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…