Chứng chỉ tin học theo TT03

Rate this post

Trong thời đại hiện tại, việc sử dụng tin học đã trở nên phổ biến hơn gấp 6 lần so với ngoại ngữ. Trong các khu vực đô thị lớn, tỷ lệ nhân viên văn phòng sử dụng tin học chiếm 83%, trong khi chỉ có 18% sử dụng ngoại ngữ. Trong khi đó, ở các khu vực đô thị trung bình, tỷ lệ nhân viên văn phòng sử dụng tin học chiếm 65%, trong khi chỉ có 5% sử dụng ngoại ngữ.

Theo quy định hiện hành, từ ngày 10/08/2016, thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực. Nội dung thông tư này quy định dừng việc đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Tin học A,B,C (theo QĐ số 21/2000/Q Đ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 07 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A,B,C). Thay vào đó, sẽ triển khai đào tạo, thi và cấp chứng chỉ chuẩn sử dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành đối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng CNTT. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT này là tiêu chuẩn mới, phù hợp hơn, thay thế cho chuẩn cũ theo QĐ số 21/2000/Q Đ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 07 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, chứng chỉ chuẩn sử dụng CNTT được chia ra làm 2 chuẩn kỹ năng rõ ràng: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao trong khi chứng chỉ A,B,C được chia ra làm 3 trình độ (trình độ A, trình độ B và trình độ C).

Chứng chỉ tin học A,B,C

Chứng chỉ A – Tin học văn phòng (THVP)

 • Sử dụng máy tính trên hệ điều hành Windows
 • Hiểu và biết cách làm việc với các công cụ của MS Office như Word, PowerPoint, Excel

Chứng chỉ B – Tin học văn phòng (THVP)

 • Thành thạo các kỹ năng nâng cao trong soạn thảo, xử lý và in ấn văn bản
 • Nắm vững các kỹ thuật xử lý nâng cao trên Excel
 • Tạo hiệu ứng trình diễn hình ảnh, âm thanh và phim minh họa trong PowerPoint
 • Khai thác thông tin trên Internet, bảo mật và phòng chống virus

Chứng chỉ B – Tin học quản lý (THQL)

 • Tổ chức Cơ sở dữ liệu với Ms. Access, xây dựng truy vấn, rút trích, màn hình nhập liệu
 • Tạo dựng báo biểu, biểu đồ, xây dựng các điều khiển control và mở báo biểu từ form

Chứng chỉ B – Excel cho kế toán

 • Trang bị phương pháp và kỹ thuật tổ chức, quản lý dữ liệu kế toán trên Ms.Excel
 • Có thể thiết lập các sổ sách, chứng từ, báo cáo kế toán theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính
 • Giúp người học hiểu và thực hiện các công việc kế toán cụ thể trong một doanh nghiệp

Chứng chỉ C – THVP chuyên nghiệp

 • Lập trình với Ms.Excel, Ms.Publisher, Google Docs
 • Người học có khả năng lập trình với Ms.Excel
 • Tạo ấn phẩm với Ms.Publisher, văn phòng trực tuyến với Google Docs

Chứng chỉ C – Tin học quản lý

 • Kỹ thuật lập trình nâng cao trong Ms.Access

Chứng chỉ chuẩn sử dụng CNTT

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 6 mô đun:

 • Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản
 • Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản
 • Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản
 • Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản
 • Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản
 • Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 9 mô đun:

 • Mô đun kỹ năng 07 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao
 • Mô đun kỹ năng 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao
 • Mô đun kỹ năng 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao
 • Mô đun kỹ năng 10 (Mã IU10): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Mô đun kỹ năng 11 (Mã IU11): Thiết kế đồ họa hai chiều
 • Mô đun kỹ năng 12 (Mã IU12): Biên tập ảnh
 • Mô đun kỹ năng 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông tin điện tử
 • Mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin
 • Mô đun kỹ năng 15 (Mã IU15): Sử dụng phần mềm kế hoạch

Để biết thêm thông tin về chứng chỉ tin học và các khóa đào tạo, hãy truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm,…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Thông tư số 10/2019/TT-BTC: Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Tổng hợp 03 điểm khác biệt giữa Thông tư 200 và 133 về chế độ kế toán Thông tư 153/2016/TT-BTC: Nâng cao…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…