Hệ thống tài khoản – 515. Doanh thu hoạt động tài chính.

Rate this post

Trong lĩnh vực kế toán, TÀI KHOẢN 515 – DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH là một khái niệm quan trọng nhằm phản ánh các khoản doanh thu liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về tài khoản này.

Nguyên tắc kế toán

Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính là nơi ghi chép các khoản doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Cụ thể, tài khoản này bao gồm:

 • Tiền lãi từ cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu và chiết khấu thanh toán được hưởng từ mua hàng hoá, dịch vụ.
 • Cổ tức, lợi nhuận được chia sau giai đoạn đầu tư.
 • Thu nhập từ hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; lãi chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, và đầu tư vốn khác.
 • Thu nhập từ các hoạt động đầu tư khác.
 • Lãi tỷ giá hối đoái, bao gồm cả lãi từ bán ngoại tệ.
 • Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

Đối với việc nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, doanh thu được ghi nhận dựa trên số chênh lệch giữa giá bán và giá vốn. Giá vốn được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền, trong khi giá bán được tính theo giá trị hợp lý. Trong trường hợp mua bán chứng khoán dưới hình thức hoán đổi cổ phiếu, giá trị cổ phiếu nhận về được xác định theo giá trị hợp lý tại thời điểm trao đổi.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 515

Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính không có số dư cuối kỳ. Trong quá trình kế toán, các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ được ghi vào bên có của tài khoản này. Tuy nhiên, chỉ số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp và kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Trong quá trình kế toán, chúng ta sẽ gặp một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến tài khoản 515. Dưới đây là một số phương pháp kế toán cho các giao dịch này:

 • Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền phát sinh trong kỳ từ hoạt động góp vốn đầu tư.
 • Khi nhận thông báo về quyền nhận cổ tức, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, ghi vào tài khoản 515 và phải thu khác.
 • Trường hợp cổ tức, lợi nhuận được chia bao gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư, phải phân bổ số tiền lãi này đúng qui định. Chỉ có phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua mới được ghi nhận là doanh thu, còn phần lãi dồn tích trước đó được ghi giảm vào giá trị của khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó.
 • Xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp, doanh thu tiền lãi đối với khoản cho vay, mua trái phiếu nhận lãi trước.
 • Khi mua trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại, ghi vào tài khoản 515 và các tài khoản liên quan.
 • Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

Cuối kỳ kế toán, doanh thu hoạt động tài chính được kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh.

Với tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính, chúng ta có thể xem được các khoản doanh thu liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Qua đó, chúng ta có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh và có cơ sở để đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp. Để biết thêm thông tin chi tiết về kế toán và luật sư tài chính, hãy truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm MẪU PHIẾU THU DOANH NGHIỆP: HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC Hướng dẫn về Quỹ quốc gia về việc làm theo…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 43/2013/TT-BYT: Quy định chi tiết về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Cách…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Điều Về Tiền Lương Của Nghị Định 05/2015/NĐ-CP Mẫu Thuyết minh Báo cáo…