Trọn bộ biểu mẫu đính kèm thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Rate this post

Chào mừng đến với “Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam”! Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về trọn bộ biểu mẫu đính kèm trong thông tư 107/2017/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Cụ thể các vấn đề được hướng dẫn trong thông tư

Thông tư này cung cấp hướng dẫn chi tiết về các vấn đề sau đây:

  • Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán.
  • Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc.
  • Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.
  • Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán.

Dưới đây là trọn bộ biểu mẫu đính kèm Thông tư 107/2017/TT-BTC:

PHỤ LỤC SỐ 01

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp)

DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

(Theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

Ký hiệu:

  • BB: Bắt Buộc
  • HD: Hướng dẫn
STT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Download
1 Bảng chấm công C01- HD x Tải về
2 Bảng thanh toán tiền lương C02- HD x Tải về
3 Bảng thanh toán phụ cấp C03- HD x Tải về
4 Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm C04- HD x Tải về
5 Bảng thanh toán học bổng C05- HD x Tải về
6 Bảng thanh toán tiền thưởng C06- HD x Tải về
7 Bảng thanh toán tiền phép hàng năm C07- HD x Tải về
8 Giấy báo làm thêm giờ C08- HD x Tải về
9 Bảng chấm công làm thêm giờ C09- HD x Tải về
10 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ C10- HD x Tải về

(Còn rất nhiều biểu mẫu khác, bạn có thể xem toàn bộ tại Luật Sự Tuấn.)

PHỤ LỤC SỐ 02

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp)

STT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU TẢI VỀ
1 Danh mục hệ thống tài khoản và giải thích nội dung Tải về
kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán

.

PHỤ LỤC SỐ 03

STT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU TẢI VỀ
1 Nhật ký – Sổ Cái S01-H Tải về
2 Chứng từ ghi sổ S02a-H Tải về
3 Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ S02b-H Tải về
4 Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ) S02c-H Tải về
5 Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) S03-H Tải về
6 Sổ Nhật ký chung S04-H Tải về
7 Bảng cân đối số phát sinh S05-H Tải về

PHỤ LỤC SỐ 04

STT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU TẢI VỀ
1 Danh mục báo cáo Tải về
2 Báo cáo tình hình tài chính B01/BCTC Tải về
4 Báo cáo kết quả hoạt động B02/BCTC Tải về
5 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) B03a/BCTC Tải về
6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp) B03b/BCTC Tải về
7 Thuyết minh báo cáo tài chính B04/BCTC Tải về
8 Báo cáo tài chính B05/BCTC Tải về
9 Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động B01/BCQT Tải về
10 Báo cáo chi tiết chi từ nguồn nsnn và nguồn phí F01-01/BCQT Tải về
11 Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án F01-02/BCQT Tải về
12 Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị B02/BCQT Tải về
13 Thuyết minh báo cáo quyết toán B03/BCQT Tải về
14 Hướng dẫn lập báo cáo Tải về

XEM TOÀN VĂN THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC *** DOWNLOAD TOÀN BỘ BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY <<<

—————————————

Vậy là chúng ta đã đi qua trọn bộ biểu mẫu đính kèm của Thông tư 107/2017/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận dưới đây. Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp!

Related Posts

Thông tư 29/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính: Điều chỉnh mức thu và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Bạn có biết rằng mỗi khi một tổ chức hoặc cá nhân trong nước hoặc nước ngoài đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan, họ…

Thông tư 01/2024/TT-BNV hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng 2022 và Nghị định 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Có thể bạn quan tâm Thông tư 153/2016/TT-BTC: Nâng cao chất lượng quản lý giá Triển khai thực hiện Quy định về quản lý chất thải trong…

Cách viết mẫu phiếu thu chi theo thông tư 200: Hướng dẫn chi tiết

Trong hoạt động kinh doanh, việc nhập hoặc xuất quỹ đơn vị đều đòi hỏi việc lập phiếu thu và phiếu chi. Những phiếu thu và phiếu…

Hướng dẫn tài khoản 642 (chi phí quản lý kinh doanh) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Thông tư 133/2016/TT-BTC đã hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm hướng dẫn tài khoản 642 (chi phí quản lý…

Nhà Đầu Tư Thông Minh

Nhà Đầu Tư Thông Minh là cuốn sách quan trọng nhất mà bạn sẽ bao giờ đọc về cách thức đạt được những mục tiêu tài chính…

Thông tư 46/2016/TT-BYT: Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Trong lĩnh vực y tế, việc nhận biết và chữa trị các bệnh mạn tính là một thách thức đối với các chuyên gia y tế. Để…