Những thông tư quan trọng mà kế toán cần biết

Rate this post

Để đảm bảo tuân thủ quy định của nhà nước, kế toán cần phải nắm vững các thông tư và chính sách liên quan đến lĩnh vực kế toán. Dưới đây là một số thông tư quan trọng mà kế toán cần biết:

Thông tư 93/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 điều 12 thông tư số 219/2013/TT-BTC

Thông tư này đã sửa đổi và bổ sung một số quy định trong thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là thông tư quan trọng về quy định kế toán trong doanh nghiệp.

Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi bổ sung tiết B1 điểm b khoản 4 điều 48 thông tư số 156/2013/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi và bổ sung quy định về hướng dẫn thi hành một số điều luật của luật quản lý thuế. Đây là thông tư quan trọng liên quan đến việc quản lý thuế trong doanh nghiệp.

Thông tư 51/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 117/2012/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi và bổ sung một số quy định trong thông tư số 117/2012/TT-BTC về hướng dẫn ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Đây là thông tư quan trọng đối với kế toán trong lĩnh vực dịch vụ.

Thông tư 41/2017/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện nghị định số 20/2017/NĐ-CP

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Đây là thông tư quan trọng trong việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Thông tư 37/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi và bổ sung quy định trong thông tư số 39/2014/TT-BTC và thông tư số 26/2015/TT-BTC. Đây là thông tư quan trọng trong lĩnh vực quản lý thuế và hóa đơn.

Thông tư 31/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 99/2016/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi và bổ sung một số quy định trong thông tư số 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Đây là thông tư quan trọng trong việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Thông tư 20/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 thông tư số 195/2015/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi và bổ sung quy định trong thông tư số 195/2015/TT-BTC về quản lý thuế. Đây là thông tư quan trọng trong việc quản lý thuế.

Đây chỉ là một số thông tư quan trọng mà kế toán cần biết. Với sự phát triển của phần mềm kế toán ANA, bạn sẽ luôn cập nhật những thông tư mới nhất để nắm bắt kịp thời các quy định và chính sách kế toán hiện hành.

Nếu bạn quan tâm, hãy truy cập Luật Sư Tuấn để biết thêm thông tin chi tiết về phần mềm kế toán và các dịch vụ liên quan.

Related Posts

Cách viết mẫu phiếu thu chi theo thông tư 200: Hướng dẫn chi tiết

Trong hoạt động kinh doanh, việc nhập hoặc xuất quỹ đơn vị đều đòi hỏi việc lập phiếu thu và phiếu chi. Những phiếu thu và phiếu…

Hướng dẫn tài khoản 642 (chi phí quản lý kinh doanh) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Thông tư 133/2016/TT-BTC đã hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm hướng dẫn tài khoản 642 (chi phí quản lý…

Nhà Đầu Tư Thông Minh

Nhà Đầu Tư Thông Minh là cuốn sách quan trọng nhất mà bạn sẽ bao giờ đọc về cách thức đạt được những mục tiêu tài chính…

Thông tư 46/2016/TT-BYT: Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Trong lĩnh vực y tế, việc nhận biết và chữa trị các bệnh mạn tính là một thách thức đối với các chuyên gia y tế. Để…

Trường hợp mua hàng hóa được lập bảng kê 01/TNDN

Một số lưu ý khi lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơnCó thể bạn quan tâm Mẫu Phiếu thu do Bộ…

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP: Tổ chức và thủ tục bào chữa pháp nhân thương mại phạm tội

Chào mừng bạn đến với Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP, văn bản quan trọng về…