Công ty kế toán Thiên Ưng: Dạy học kế toán thực hành thực tế

Rate this post

accounting

Để thành công trong lĩnh vực kinh doanh, việc quản lý kế toán là một yếu tố quan trọng không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc này một cách hiệu quả. Công ty kế toán Thiên Ưng đã thấy được vấn đề này và cung cấp dịch vụ đào tạo kế toán thực hành thực tế giúp bạn học và áp dụng ngay trong công việc.

Danh mục sổ sách kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mẫu hệ thống sổ sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là một mẫu hệ thống sổ sách kế toán thay thế cho Quyết định 48 trước đây và có hiệu lực từ năm 2017 trở đi.

Các biểu mẫu sổ kế toán, bao gồm Sổ Cái và Sổ Nhật ký, đều thuộc loại hướng dẫn và không bắt buộc. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán. Nếu không tự thiết kế biểu mẫu sổ kế toán, doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu được hướng dẫn tại Phụ lục 4 của Thông tư 133.

Sổ kế toán và hệ thống sổ sách kế toán

Sổ kế toán là công cụ để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh trong doanh nghiệp theo trình tự thời gian và có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tuân thủ các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Công ty kế toán Thiên Ưng đã thiết kế một mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo Thông tư 133, giúp bạn dễ dàng thực hiện công việc kế toán của mình. Bạn có thể tải mẫu sổ sách kế toán này tại đây.

Hình thức sổ kế toán và mẫu sổ kế toán

Có nhiều hình thức sổ kế toán khác nhau mà doanh nghiệp có thể áp dụng, như: sổ Nhật ký chung, sổ Nhật ký – Sổ Cái, chứng từ ghi sổ, sổ quỹ tiền mặt, sổ tài sản cố định, và nhiều hơn nữa. Tùy vào đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, bạn có thể tự xây dựng một hình thức ghi sổ kế toán phù hợp cho doanh nghiệp của mình.

Dưới đây là một danh mục mẫu sổ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Số TT Tên sổ Ký hiệu Hình thức kế toán Nhật ký chung Nhật ký – Sổ Cái Chứng từ ghi sổ
01 Nhật ký – Sổ Cái S01-DNN x
02 Chứng từ ghi sổ S02a-DNN x
03 Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ S02b-DNN x
04 Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ) S02c1-DNN S02c2-DNN x x
05 Sổ Nhật ký chung S03a-DNN x x
06 Sổ Nhật ký thu tiền S03a1-DNN x x
07 Sổ Nhật ký chi tiền S03a2-DNN x x
08 Sổ Nhật ký mua hàng S03a3-DNN x x
09 Sổ Nhật ký bán hàng S03a4-DNN x x
10 Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) S03b-DNN x x
11 Sổ quỹ tiền mặt S04a-DNN x x x x
12 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt S04b-DNN x x x x
13 Sổ tiền gửi ngân hàng S05-DNN x x x x
14 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S06-DNN x x x x
15 Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S07-DNN x x x x
16 Thẻ kho (Sổ kho) S08-DNN x x x x
17 Sổ tài sản cố định S09-DNN x x x x
18 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng S10-DNN x x x x
19 Thẻ Tài sản cố định S11-DNN x x x x
20 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) S12-DNN x x x x
21 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ S13-DNN x x x x
22 Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ S14-DNN x x x x
23 Sổ chi tiết tiền vay S15-DNN x x x x
24 Sổ chi tiết bán hàng S16-DNN x x x x
25 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh S17-DNN x x x x
26 Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ S18-DNN x x x x
27 Sổ chi tiết các tài khoản S19-DNN x x x x
28 Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu S20-DNN x x x x
29 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ S21-DNN x x x x
30 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán S22-DNN x x x x
31 Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu S23-DNN x x x x
32 Sổ chi phí đầu tư xây dựng S24-DNN x x x x
33 Sổ theo dõi thuế GTGT S25-DNN x x x x
34 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S26-DNN x x x x
35 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S27-DNN x x x x
36 Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp x x x x

Chú ý: Trong mỗi hình thức ghi sổ kế toán, sẽ có những mẫu sổ khác nhau. Ví dụ: Nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức ghi sổ Nhật ký chung, sẽ chỉ có sổ Nhật ký chung và không có sổ Nhật ký – Sổ Cái, chứng từ ghi sổ, sổ Cái, và nhiều hơn nữa.

Để thuận tiện trong công việc kế toán của bạn, công ty kế toán Thiên Ưng đã thiết kế một mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo Thông tư 133. Bạn có thể tải về mẫu sổ sách kế toán này tại đây.

Nếu bạn muốn nắm vững kiến thức kế toán và áp dụng thực tế trong công việc, hãy liên hệ với công ty kế toán Thiên Ưng ngay hôm nay!

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Luật Sư Tuấn: Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT –…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính & thuê hoạt động Hệ thống văn bản: Cập nhật và sửa…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Mẫu phiếu xuất kho mới nhất và cách viết Mẫu 3.14 theo TT 39/2014/TT-BTC – Đề nghị sửa dụng hóa đơn GTGT….