Thông tư mới sửa đổi Luật Phòng cháy và chữa cháy

Rate this post

image001.jpg

Trong bước tiến mới nhất để nâng cao an ninh và sự an toàn của chúng ta, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP về Luật Phòng cháy và chữa cháy. Điều này làm cho ngành công an trở thành một đội ngũ quan trọng hơn bao giờ hết trong việc đảm bảo an toàn của chúng ta.

Sửa đổi quan trọng

image002.gif

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan được giao trách nhiệm thi hành Thông tư này. Chúng ta cũng cần được thông báo về bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào trong quá trình thực hiện Thông tư này.

Sự đảm bảo an toàn

Thông tư mới này sửa đổi và bổ sung một số điều quan trọng. Nó loại bỏ các cụm từ không cần thiết và sửa đổi các khoản quy định về phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở. Thông tư cũng thay thế mẫu tem kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy bằng mẫu mới.

Luật Sư Tuấn và vai trò quan trọng

Thành công của Luật Sư Tuấn đã được tạo nên dựa trên khả năng của chúng tôi trong việc hiểu và ứng dụng các quy định pháp luật mới như Thông tư 36/2018/TT-BCA. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn sự chuyên nghiệp và uy tín trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến Luật Phòng cháy và chữa cháy. Chúng tôi cam kết giúp bạn thực hiện các quy định mới này một cách chính xác và hiệu quả.

Hãy liên hệ với chúng tôi tại Luật Sư Tuấn để được tư vấn về các vấn đề pháp lý và tuân thủ Luật Phòng cháy và chữa cháy một cách chuyên nghiệp.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Hình Thức Kế Toán Nhật Ký Chung Và…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH: Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cơ sở sản xuất, kinh doanh Bệnh viện đa khoa Bắc…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…