Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam: Đơn giản hóa quy trình kế toán và giảm gánh nặng

Rate this post

kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Tại Việt Nam, doanh nghiệp siêu nhỏ thường áp dụng chế độ kế toán đơn giản để đơn giản hóa quy trình kế toán và giảm bớt gánh nặng. Nó được xác định dựa trên giới hạn về doanh thu, vốn và số lượng nhân viên. Dưới đây là một số điểm quan trọng về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam.

Hóa đơn, chứng từ

Doanh nghiệp siêu nhỏ thường áp dụng chế độ kế toán đơn giản, không cần thực hiện các báo cáo tài chính phức tạp như doanh nghiệp lớn. Họ chỉ cần quản lý sổ sách cơ bản như sổ cái, sổ chi tiết tài khoản và sổ quỹ tiền mặt.

Theo Thông tư này, doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát (trừ hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ). Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ không tự xây dựng được biểu mẫu chứng từ kế toán riêng, họ có thể áp dụng biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 Thông tư này.

Sổ sách

Đối với sổ kế toán, doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát. Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ không tự xây dựng được biểu mẫu sổ kế toán riêng, họ có thể áp dụng biểu mẫu và phương pháp ghi chép sổ kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Tại Điều 8, Chương I của Thông tư 132/2018/TT-BTC quy định doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Thay vào đó, họ có thể thuê dịch vụ kế toán hoặc dịch vụ kế toán trưởng từ đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật. Danh sách đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán đủ điều kiện được công bố và cập nhật định kỳ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Khai thuế

Theo Thông tư 132/2018/TT-BTC, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:

 • Tính thuế TNDN trên % doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (theo Chương III Thông tư này)
  • Không phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế, mà chỉ cần bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại doanh nghiệp để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tính thuế TNDN trên thu nhập tính thuế (theo Chương II Thông tư này) như cách thông thường
  • Phải lập báo cáo tài chính và các phụ biểu báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ phải gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Xác định doanh nghiệp siêu nhỏ

Để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, bạn có thể tham khảo bài viết Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ SME

Thay đổi chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Trích công văn số 837/CT-TTHT:

Hiện công ty tôi đang áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133. Nhưng hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Tôi cho rằng công ty tôi có đủ tiêu chí để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ. Vậy công ty tôi phải làm thủ tục đăng ký như thế nào với cơ quan thuế để áp dụng được Thông tư 132 trên và nếu áp dụng được Thông tư 132, thì khoảng thời gian nào mới áp dụng được. Tôi thấy Thông tư 132/2018/TT-BTC quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu. Vậy công ty tôi áp dụng Thông tư 132 trên kể từ ngày 01/01/2019 được không?

Trả lời:

 • Tại Điều 4 Luật số 04/2017/QH14 hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc Hội, quy định:

“Điều 4. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa:

 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:
  a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;
  b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.
 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.
 3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
 • Tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định:

“Điều 6. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

 1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.”

Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019. Doanh nghiệp phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Do đó, trong năm 2019, công ty của bạn không được chuyển sang áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018.

Trường hợp trong năm 2020, công ty bạn vẫn đủ điều kiện là doanh nghiệp siêu nhỏ, bạn có thể chuyển sang áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018, kể từ năm tài chính bắt đầu là ngày 01/01/2020.

Xem công văn 12830/BTC-QLKT để biết thêm thông tin chi tiết.

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kỳ trường hợp nào.

Nguồn: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình Thông tư 13/2024/TT-BQP: Đơn giản hơn, thuận…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu – Hướng dẫn chi tiết Thông tư số 48/2017/TT-BTC: Quy định…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Mẫu phiếu chi 02 – TT theo Thông tư 133 và…