Phần mềm hợp đồng điện tử iContract: Sự tin dùng của DN FDI

Rate this post

Trong thế giới kinh tế hiện nay, việc lập và thương thảo hợp đồng đóng vai trò then chốt để bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia. Biên bản thương thảo hợp đồng là một văn bản pháp lý được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu. Vậy, biên bản thương thảo hợp đồng là gì? Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng mới nhất năm 2024 có những điều khoản như thế nào?

1. Biên bản thương thảo hợp đồng là gì?

Biên bản thương thảo hợp đồng là văn bản pháp lý được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu sau khi bên mời thầu đã xem xét và lựa chọn một nhà thầu để thương thảo và lập hợp đồng. Biên bản thương thảo hợp đồng được tạo ra trước khi hợp đồng chính thức được ký kết và có nhiệm vụ làm rõ các điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận và đạt được sự đồng ý trước đó. Qua biên bản này, các bên dễ dàng soạn thảo bản hợp đồng chính thức một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

2. Tổng hợp những quy định cần biết về biên bản thương thảo hợp đồng

Thông thường, biên bản thương thảo hợp đồng được lập khi bên mời thầu lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức thương thảo. Hình thức này thường được áp dụng trong các trường hợp gói thầu có giá trị dưới 10 tỷ đồng hoặc gói thầu có tính chất đặc thù, phức tạp, yêu cầu sự trực tiếp trao đổi và thương thảo giữa bên mời thầu và nhà thầu để xác định giá trúng thầu.

Biên bản thương thảo hợp đồng bao gồm các nội dung chính sau:

 • Tên và địa chỉ của bên mời thầu và nhà thầu.
 • Tên gói thầu và giá trị thầu.
 • Nội dung của cuộc thương thảo hợp đồng.
 • Ký tên và đóng dấu của các bên.

Trong quá trình lập biên bản thương thảo hợp đồng, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Biên bản thương thảo hợp đồng phải được lập thành văn bản, có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của bên mời thầu và nhà thầu.
 • Biên bản thương thảo phải chứa đầy đủ nội dung của cuộc thương thảo hợp đồng đã thống nhất.
 • Biên bản phải được lập đúng thời hạn và gửi cho các bên liên quan.

3. Lưu ý khi thực hiện thương thảo hợp đồng

Để tránh tình trạng các nhà thầu được mời vào thương thảo bị tâm lý trở nên “lép vế” trước các đối thủ khác, khi tiến hành thương thảo, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Nắm chắc nguyên tắc thương thảo được quy định tại Khoản 3, Điều 19, Luật đấu thầu năm 2013.
 • Toàn bộ các nội dung đã được yêu cầu trong hồ sơ mời thầu sẽ được công nhận về giá cả. Do đó, không thể ép các nhà thầu giảm giá trừ khi nhà thầu tự nguyện giảm giá.
 • Đơn giá sau khi đã sửa đổi và được nhà thầu chấp nhận sẽ không thay đổi.
 • Để đảm bảo quyền lợi của mình, nhà thầu có thể sử dụng quyền kiến nghị của mình lên các cơ quan chức năng.

biên bản 2

4. Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng 2024

Theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT, mẫu biên bản thương thảo hợp đồng cung cấp các hướng dẫn chi tiết cho việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Các doanh nghiệp có thể thay đổi một số nội dung để soạn thảo biên bản thương thảo phù hợp với nhu cầu của mình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG
(đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp)

Gói thầu: …… [ghi tên gói thầu]
Số: 2020/xxx

- Căn cứ pháp lý: (nêu các căn cứ pháp lý liên quan đến gói thầu như: Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; văn bản phê duyệt dự án, KHLCNT; các văn bản liên quan đến gói thầu…).

Hôm nay, ngày 12 tháng 01 năm 2024 tại địa chỉ: tại Công ty Thái Sơn, chúng tôi, đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:

BÊN MỜI THẦU: Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn (ghi tên Bên mời thầu)
- Đại diện: Ông Nguyễn Văn A
- Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ:.......................................
- Điện thoại:.................................. Fax: …………..

NHÀ THẦU: Công ty TNHH………….. (ghi tên nhà thầu)
- Đại diện: Ông Trần Đình B
- Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: ……………………………..
- Điện thoại: ………………………… Fax: …………..

Hai bên đã thương thảo và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:

- Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, giữa các nội dung khác nhau trong hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;
- Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong hồ sơ dự thầu (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong hồ sơ mời thầu có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;
- Thương thảo về nhân sự;
- Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;
- Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng;
- Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào …………… ngày … / … / ……… Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành …….. bản, bên A giữ ……….. bản, bên B giữ ………. bản, các biên bản có giá trị pháp lý như nhau.

Bên mời thầu
( ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhà thầu
( Ký và ghi rõ họ tên)

Nếu bạn đang tìm kiếm một phần mềm hợp đồng điện tử uy tín và tin cậy, hãy truy cập vào Luật Sư Tuấn để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn miễn phí.

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm 3 Mẫu Quyết định bổ nhiệm phổ biến mà bạn nên biết Mẫu quyết định…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Dịch…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Quyết định 290/2005/QĐ-TTg: Chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hợp Đồng…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…