MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Rate this post

Kế toán trưởng – Vai trò quan trọng trong công ty

Kế toán trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các chính sách tài chính và đảm nhiệm trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chiến lược tài chính của công ty. Trong bài viết này, chuyên gia sức khỏe sẽ chia sẻ với bạn đọc “Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng”. Hãy cùng tham khảo nhé!

1. Kế toán trưởng là gì? Công việc của kế toán trưởng?

1.1 Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng (Chief Accountant) là người đứng đầu trong bộ phận kế toán, giám sát công việc của các kế toán viên và làm việc dưới sự quản lý của Giám đốc tài chính (CFO) trong các doanh nghiệp hay tổ chức. Vai trò của kế toán trưởng là quản lý các chính sách và đảm nhiệm trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chiến lược tài chính của công ty.

Kế toán trưởng cũng định hướng và tham mưu cho ban lãnh đạo trong việc phát triển các vấn đề tài chính, giúp cấp trên nắm rõ tình hình kinh tế của công ty và đưa ra các kế hoạch phát triển doanh nghiệp.

1.2 Công việc của kế toán trưởng

Kế toán trưởng là một vị trí quản lý cấp cao, do đó chịu trách nhiệm cho những công việc quan trọng. Nhìn chung, các công việc của kế toán trưởng là theo dõi và điều hành các kế toán viên. Sau đây là một vài công việc chung của vị trí kế toán trưởng:

 • Điều hành và quản lý phòng kế toán: Kế toán trưởng sẽ điều hành và quản lý các nhân viên trong phòng kế toán, đảm bảo nhân viên tham gia đầy đủ các chương trình huấn luyện kế toán và hoàn thành các công việc được giao. Kế toán trưởng cũng chịu trách nhiệm việc đào tạo các quy trình làm việc liên quan đến kế toán trong công ty cho các kế toán viên mới.

Kế toán trưởng đảm bảo các tiến độ và năng suất làm việc của mọi người ổn định. Phân tích và báo cáo cho ban lãnh đạo những vấn đề tài chính phát sinh và đề xuất các biện pháp kịp thời để xử lý vấn đề một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng cũng là người trực tiếp giao dịch với ngân hàng.

 • Giám sát và đảm bảo tính hợp pháp của sổ sách kế toán: Kế toán trưởng là người đại diện pháp lý đối với các vấn đề liên quan tới bộ phận kế toán. Do đó, kế toán trưởng cần kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của các dữ liệu được lưu trữ qua các báo cáo, chứng từ, hoá đơn, bảng chuyển lưu tiền tệ hay công nợ với ngân hàng, để dễ dàng cung cấp khi cần xác minh.

 • Giám sát và đánh giá quy trình quyết toán: Kế toán trưởng giám sát các khoản quyết toán thu chi, dòng tiền vào cuối năm hay tổ chức kiểm kê tài sản. Điều này giúp kế toán trưởng nắm bắt tình hình tài chính doanh nghiệp và đưa ra các biện pháp điều chỉnh hợp lý. Bên cạnh đó, bất kỳ lúc nào, ban lãnh đạo có thể yêu cầu các quyết toán đột xuất, vì thế kế toán trưởng luôn cần sẵn sàng. Kết quả quyết toán cũng sẽ được trình bày bởi kế toán trưởng.

 • Phối hợp phân tích và dự đoán nguồn lực tài chính cho công ty: Kế toán trưởng là người nắm rõ các hoạt động tài chính công ty, do đó sẽ đưa ra các phân tích và dự đoán có tính chính xác cao. Các phân tích và dự báo nguồn tài chính sẽ giúp doanh nghiệp có kế hoạch để duy trì ngân sách và nhanh chóng xử lý các vấn đề, rủi ro liên quan đến tài chính, vạch ra các chiến lược và chính sách mới phát triển doanh nghiệp.

 • Tham gia lập báo cáo tài chính: Các báo cáo tài chính dùng để tóm gọn những kết quả tài chính kinh doanh của doanh nghiệp theo quý và theo năm. Kế toán trưởng sẽ trực tiếp tham gia lập các báo cáo tài chính hoặc theo dõi và hướng dẫn các kế toán viên lập báo cáo, theo các khoảng thời gian quy định để trình bày các bảng báo cáo đúng thời hạn cho cấp trên.

2. Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng

Quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng giúp đảm bảo rằng việc bổ nhiệm diễn ra trơn tru, đáng tin cậy và hiệu quả, đồng thời đảm bảo rằng kế toán trưởng được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ của mình trong doanh nghiệp. Quy trình này bao gồm:

2.1. Chuẩn bị thông báo:

Thông báo có thể được gửi qua email, thông báo trên mạng nội bộ hoặc văn bản chính thức. Trong thông báo, cần đưa ra thông tin về vị trí kế toán trưởng và mô tả công việc của vị trí này.

2.2. Xác định danh sách người nhận thông báo:

Danh sách này là các thành viên trong bộ phận nhân sự, các nhân viên kế toán hiện tại và các thành viên quan trọng khác trong công ty có quyền tham gia vào quyết định bổ nhiệm.

2.3. Gửi thông báo và tổ chức buổi gặp mặt:

Tổ chức buổi gặp mặt trực tiếp tại văn phòng hoặc online qua phần mềm để ban lãnh đạo, nhân viên các bộ phận được gặp gỡ, chào hỏi và làm quen trước khi bắt đầu công việc.

2.4. Cập nhật hồ sơ và hệ thống:

Cập nhật hồ sơ nhân viên, bản ghi công việc và bất kỳ hệ thống nào liên quan đến vai trò và trách nhiệm của kế toán trưởng.

2.5. Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ:

Đào tạo và hướng dẫn về quy trình và quy định kế toán trong công ty, cung cấp hỗ trợ về hệ thống và phần mềm kế toán từ các thành viên khác trong bộ phận.

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

3.1 Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần

CÔNG TY …………….

——————-

Số: ……….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần …………………….;
 • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ………………………;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………… Giới tính: …….

Sinh ngày:……/…./………………. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần ……………………………..

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

 • Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;
 • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
 • Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

 • Như điều 3
 • Lưu VP
  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  CHỦ TỊCH

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Mẫu Quyết định ban hành nội quy…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…