Luật Sư Tuấn: Điều lệ Hội Nông Dân Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung)

Rate this post

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Hội Nông Dân Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Được lập vào ngày 14 tháng 10 năm 1930, Hội Nông Dân Việt Nam đã trải qua nhiều thời kỳ cách mạng luôn trung thành với Đảng và dân tộc. Hiện nay, Hội Nông Dân Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông thôn mới, nâng cao đời sống và quyền lợi hợp pháp của hội viên, nông dân.

Chức năng và nhiệm vụ của Hội

Hội Nông Dân Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, tuyên truyền, giáo dục và vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao trình độ và năng lực về mọi mặt. Từ đó, Hội đóng vai trò quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Hơn nữa, Hội cũng đại diện cho giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ chức Hội

Hội Nông Dân Việt Nam được tổ chức theo hệ thống bốn cấp hành chính: Trung ương, Tỉnh, Huyện và Cơ sở. Mỗi cấp Hội có ban chấp hành và ban thường vụ. Đại hội là cơ quan quyết định cao nhất của Hội. Một số ủy viên ban chấp hành và ban thường vụ được bầu cử từ cơ sở. Tổ chức Hội cơ sở bao gồm các chi hội và tổ hội, có nhiệm vụ cụ thể trong việc hướng dẫn và giúp đỡ hội viên, nông dân trong sản xuất và đời sống.

Khen thưởng và kỷ luật

Hội Nông Dân Việt Nam có quyền khen thưởng những tổ chức, cán bộ, hội viên và những người có công với tổ chức Hội và giai cấp nông dân. Tuy nhiên, cũng có những biện pháp kỷ luật được áp dụng đối với những tổ chức, cán bộ, hội viên có sai phạm. Nhiệm vụ này do Ban Chấp hành Hội quy định và được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Tài chính của Hội

Tài chính của Hội Nông Dân Việt Nam bao gồm ngân sách nhà nước, hội phí, quỹ Hội và các nguồn thu từ các hoạt động khác. Tài chính này được sử dụng để chi cho các hoạt động của Hội.

Chấp hành Điều lệ Hội

Các cấp Hội và cán bộ, hội viên đều có nhiệm vụ chấp hành Điều lệ Hội. Ban Chấp hành Trung ương Hội có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ. Đồng thời, việc sửa đổi Điều lệ Hội phải được quyết định thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc hoặc Hội nghị đại biểu toàn quốc Hội Nông Dân Việt Nam.

Đây là những điểm cơ bản về Điều lệ Hội Nông Dân Việt Nam sau khi sửa đổi và bổ sung. Luật Sư Tuấn luôn sẵn lòng hướng dẫn và tư vấn về các vấn đề liên quan đến Điều lệ này. Hãy truy cập Luật Sư Tuấn để biết thêm thông tin chi tiết.

Related Posts

Đồng sở hữu đất: Quy định và các mẫu xác nhận đồng sở hữu quyền sử dụng đất

Hiện nay, trong các giao dịch về đất đai có một số trường hợp bên mua chỉ nhận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất của…

Đoạn Dịch Mẫu Hợp Đồng Ngoại Thương (Song Ngữ)

Nhưng Luật Sư Tuấn tôi cam kết rằng, bài viết này sẽ không chỉ là một bản dịch đơn thuần. Tôi sẽ mang đến cho bạn một…

Thời Cơ Cách Mạng: Chìa Khóa Cho Thành Công Triệt Để

Có thể bạn quan tâm Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng lao động: Giải quyết chấm dứt hợp đồng và quan hệ lao động CÔNG TY…

20 mẫu quyết định bổ nhiệm các vị trí nhân sự trong công ty mới nhất 2024

Chào mừng bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 20 mẫu quyết định bổ nhiệm các vị…

Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng: Hướng dẫn thực hiện

Hồ sơ hoàn công là một quy trình quan trọng sau khi hoàn thành dự án. Việc chuẩn bị hồ sơ hoàn công không phức tạp như…

Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15: Tìm hiểu về danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

Chào bạn! Bạn đang quan tâm đến mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu…