Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu: Hướng dẫn và mẫu quyết định mới nhất

Rate this post

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng trong quá trình đấu thầu, bao gồm các yêu cầu cho dự án, gói thầu, và là căn cứ để nhà thầu và nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng để tổ chức đánh giá hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Theo Điều 7 Luật đấu thầu 2013, để phát hành hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu, cần đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu được phê duyệt.
 2. Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật.
 3. Cần tồn tại nguồn vốn cho gói thầu.
 4. Đáp ứng các yêu cầu về thủ tục đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, tiến độ thực hiện gói thầu và các nội dung khác liên quan.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu là trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu. Khi đăng tải thông báo, bên mời thầu cần đính kèm quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu và hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt.

Dưới đây là một số mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu theo từng lĩnh vực cụ thể:

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn (đấu thầu trực tiếp)
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn qua mạng

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu phi tư vấn

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu phi tư vấn (đấu thầu trực tiếp)
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu phi tư vấn qua mạng

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm đấu thầu 1 giai đoạn (đấu thầu trực tiếp)
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm giai đoạn 1 (đấu thầu trực tiếp)
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm giai đoạn 2 (đấu thầu trực tiếp)
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm qua mạng

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp đấu thầu 1 giai đoạn (đấu thầu trực tiếp)
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp giai đoạn 1 (đấu thầu trực tiếp)
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp giai đoạn 2 (đấu thầu trực tiếp)
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu hỗn hợp

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu hỗn hợp đấu thầu 1 giai đoạn (đấu thầu trực tiếp)
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu hỗn hợp giai đoạn 1 (đấu thầu trực tiếp)
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu hỗn hợp giai đoạn 2 (đấu thầu trực tiếp)

Hy vọng các mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu trên đây sẽ giúp bạn trong quá trình tìm hiểu. Để được hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Lưu ý: Bài viết được thực hiện bởi Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin về luật sư, vui lòng truy cập Luật Sự Tuấn.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Phân Chia Lợi Nhuận Trong Hợp Đồng…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình năm 2023 Hợp…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…