Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Rate this post

Luật Sư Tuấn đã ban hành Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Quy định này nhằm cải tiến và bổ sung những điểm quan trọng trong việc xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến đất đai. Hãy cùng tìm hiểu những điểm mới và quan trọng trong Nghị định này.

Đối tượng bị xử phạt

Nghị định này áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau như hộ gia đình, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và cộng đồng dân cư. Điều đáng chú ý là Nghị định mới đã bổ sung cộng đồng dân cư và quy định rõ hơn về vi phạm của hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Theo đó, nếu hộ gia đình hoặc cộng đồng dân cư có hành vi vi phạm, sẽ bị xử lý như cá nhân; và tổ chức tôn giáo có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý như tổ chức. Ngoài ra, cũng quy định rõ các trường hợp được áp dụng quyền ưu đãi, miễn trừ, bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Hình thức xử phạt

Nghị định mới vẫn áp dụng hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền. Đồng thời, cũng giữ nguyên hình thức tịch thu tang vật vi phạm hành chính và quy định cụ thể về tước quyền sử dụng giấy phép. Nghị định cũng quy định mức phạt tiền đối với tổ chức là gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân trong cùng một hành vi vi phạm.

Xác định tính chất, mức độ vi phạm

Nghị định mới nâng giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm để xác định tính chất và mức độ vi phạm. Giá trị quyền sử dụng đất được quy đổi thành tiền và chia thành 4 mức độ:

 • Mức 1: Giá trị quyền sử dụng đất dưới 60.000.000 đồng đối với đất nông nghiệp và dưới 300.000.000 đồng đối với đất phi nông nghiệp.
 • Mức 2: Giá trị quyền sử dụng đất từ 60.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng đối với đất nông nghiệp và từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng đối với đất phi nông nghiệp.
 • Mức 3: Giá trị quyền sử dụng đất từ 200.000.000 đến dưới 1.000.000.000 đồng đối với đất nông nghiệp và từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng đối với đất phi nông nghiệp.
 • Mức 4: Giá trị quyền sử dụng đất từ 1.000.000.000 trở lên đối với đất nông nghiệp và từ 3.000.000.000 đồng trở lên đối với đất phi nông nghiệp.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể về diện tích và chi phí để xác định diện tích đất vi phạm.

Hành vi vi phạm hành chính

Nghị định mới kế thừa và bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến đất đai. Một số hành vi quan trọng bao gồm:

 • Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa mà không có sự cho phép của cơ quan nhà nước.
 • Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không có sự cho phép của cơ quan nhà nước.
 • Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà không có sự cho phép của cơ quan nhà nước.
 • Chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang mục đích khác trong nhóm đất phi nông nghiệp mà không có sự cho phép của cơ quan nhà nước.
 • Gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác.
 • Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở.
 • Tự ý bán, mua tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê mà không đủ điều kiện.
 • Tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê.
 • Tự ý chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất có điều kiện mà không đủ điều kiện của hộ gia đình, cá nhân.
 • Chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở…

Thẩm quyền xử phạt vi phạm

Ngoài các chức danh có thẩm quyền xử phạt đã được quy định tại Nghị định số 105, Nghị định mới bổ sung thẩm quyền xử phạt của các cơ quan khác theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. Điều này cho phép các cơ quan có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực đất đai và lĩnh vực quản lý của mình. Đồng thời, Nghị định cũng tăng thẩm quyền xử phạt của các chức danh để đảm bảo quyết định xử phạt được thực hiện kịp thời, đúng thời hạn. Để giải quyết vướng mắc về người có thẩm quyền lập biên bản, Nghị định cũng quy định rõ người có thẩm quyền lập biên bản gồm người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và công chức, viên chức thuộc các cơ quan quy định.

Áp dụng cho trường hợp vi phạm trước thời điểm Nghị định có hiệu lực

Nghị định này cũng quy định việc áp dụng cho các trường hợp vi phạm xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực. Trong trường hợp vi phạm xảy ra trước thời điểm này nhưng sau đó mới phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết, áp dụng Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử lý. Tuy nhiên, Nghị định này sẽ được áp dụng nếu có lợi cho đối tượng vi phạm. Đối với những trường hợp đã có quyết định xử phạt nhưng chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa xong, sẽ tiếp tục thực hiện theo quyết định xử phạt đó.

Luật Sư Tuấn mong muốn Nghị định này sẽ giúp cải thiện việc xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đây là một bước tiến quan trọng để đảm bảo sự công bằng và tuân thủ pháp luật trong quản lý đất đai. Để biết thêm thông tin về Luật Sư Tuấn và các dịch vụ liên quan, bạn có thể truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Thông tư 39/2022/TT-BCT: Thay đổi Quy định Kỹ thuật về Nhà máy Điện gió, Điện mặt trời Tìm Hiểu Quy Định Về…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn tài khoản 154 (chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023 (Phần 2)…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Thông tư 37/2018/TT-BGTVT – Quy định quản lý và vận hành công trình đường bộ Thông tư 200: Hướng…