Danh mục văn bản đã ban hành

Rate this post

Trong thời kỳ từ năm 2008 đến 2013, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã tham mưu và ban hành một số văn bản mang tính quy phạm pháp luật. Các văn bản này đã định hướng và điều chỉnh hoạt động trong lĩnh vực y tế, từ quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc, quy chế kê đơn thuốc, danh mục thuốc chữa bệnh, quy định về lấy, ghép bộ phận cơ thể, quy định đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, điều kiện đối với cơ sở y tế hoạt động, danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin, tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng của nhân viên y tế trong chăm sóc chấn thương thiết yếu, hướng dẫn tư vấn, kiểm tra sức khỏe cho người đăng kí hiến mô, bộ phận cơ thể, hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1), tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tiêu chuẩn sức khỏe người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tay-chân-miệng, hướng dẫn quy trình kỹ thuật đặt máy trợ thở tạo áp lực dương liên tục (CPAP-KSE) ở trẻ sơ sinh, và nhiều văn bản quan trọng khác.

 • Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y tế ban hành Quy chế cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc.
 • Quyết định số 03/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ Y tế quy định điều kiện về tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô.
 • Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ Y tế ban hành quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.
 • Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • Quyết định số 06/2008/QĐ-BYT ngày 14/02/2008 của Bộ Y tế ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống.
 • Quyết định số 07/2008/QĐ-BYT ngày 14/02/2008 của Bộ Y tế ban hành các mẫu đơn tự nguyện hiến, hủy đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác; các mẫu thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác.
 • Quyết định số 08/2008/QĐ-BYT ngày 14/02/2008 của Bộ Y tế ban hành quy định về điều kiện đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và trình tự, thủ tục cho phép cơ sở y tế hoạt động.
 • Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin.
 • Quyết định số 12/2008/qđ-byt ngày 27/02/2008 ban hành “Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị y tế trong chăm sóc chấn thương thiết yếu”.
 • Quyết định số 13/2008/QĐ-BYT ngày 12/03/2008 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tư vấn, kiểm tra sức khỏe cho người đăng kí hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết và người đăng ký hiến xác.
 • Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT ngày 22/4/2008 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế.
 • Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT ngày 09/6/2008 của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.
 • Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT ngày 09/6/2008 của Bộ Y tế ban hành danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám bệnh, chữa bệnh.
 • Quyết định số 30/2008/QĐ-BYT ngày 19/8/2008 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người.
 • Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 • Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật.
 • Thông tư số 01/2009/TT-BYT ngày 09/3/2009 của Bộ Y tế ban hành bản “hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue”.
 • Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ BHYT thanh toán (phối hợp với Vụ BHYT).
 • Quyết định số 1440/QĐ-BYT ngày 29/4/2009 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm lợn A (H1N1) ở người.
 • Quyết định số 2762/QĐ-BYT ngày 31/7/2009 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1).
 • Quyết định số 4121/QĐ-BYT ngày 28/10/2009 của Bộ Y tế ban hành tài liệu hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em.
 • Quyết định số 4578/QĐ-BYT ngày 20/11/2009 của Bộ Y tế quy định giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
 • Quyết định số 4605/QĐ-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt rét.
 • Quyết định số 4776/QĐ-BYT ngày 04/12/2009 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị hen phế quản.
 • Thông tư số 50/2010/TT-BYT ngày 21/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh.
 • Quyết định số 933/QĐ-BYT ngày 23/3/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về đo nồng độ cồn (Etanol) trong máu áp dụng trong các bệnh viện.
 • Quyết định số 1222/QĐ-BYT ngày 15/4/2010 của Bộ Y tế ban hành tạm thời một phần giá thu viện phí đối với dịch vụ kỹ thuật PET-CT tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
 • Quyết định số 3125/QĐ-BYT ngày 27/8/2010 của Bộ Y tế ban hành Bảng Kiểm tra bệnh viện.
 • Quyết định số 3129/QĐ-BYT ngày 31/8/2010 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp.
 • Quyết định số 3401/QĐ-BYT ngày 16/9/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình kỹ thuật sử dụng hệ thống PET và PET/CT.
 • Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 04/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020.
 • Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
 • Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
 • Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
 • Thông tư số 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện.
 • Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.
 • Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế có giường bệnh.
 • Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.
 • Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • Quyết định số 2357/QĐ-BYT ngày 05/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới phòng chống lao và bệnh phổi đến năm 2020.
 • Quyết định số 2078/QĐ-BYT ngày 23/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cúm mùa”.
 • Quyết định số 2554/QĐ-BYT ngày 19/7/2011 ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng.
 • Quyết định số 3280/QĐ-BYT ngày 9/9/2011 ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường týp 2.
 • Quyết định số 3299/QĐ-BYT ngày 12/9/2011 ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phóng xạ.
 • Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 16/2/2011 ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue.
 • Thông tư số 10/2012/TT-BYT ngày 08/6/2012 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở KBCB được Quỹ BHYT thanh toán.
 • Thông tư số 13/2012/TT-BYT ngày 20/8/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức và hoạt động khoa Gây mê hồi sức.
 • Thông tư số 28/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 của Bộ Y tế quy định danh mục bệnh của người cho không được cho mô, bộ phận cơ thể người để ghép.
 • Thông tư số 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hành Dược lâm sàng trong các cơ sở khám, chữa bệnh.
 • Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật do thương tật, tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật và tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh nghề nghiệp dùng trong giám định.
 • Thông tư liên tịch số 18/TTLT-BYT-BGTVT ngày 05/11/2012 của Liên Bộ Y tế – Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn sức khoẻ của nhân viên hàng không và cơ sở y tế giám định sức khoẻ cho nhân viên hàng không.

I. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư

 • Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020.
 • Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 28/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phòng chống tác hại thuốc lá từ nay đến năm 2020.
 • Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/3013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông trên mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020.
 • Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • Thông tư số 02/2013/TT-BYT ngày 15/01/2013 của Bộ Y tế quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao.
 • Thông tư số 05/2013/TT-BYT-BCT ngày 08/02/2013 của Liên Bộ Y tế – Bộ Công thương hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.
 • Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
 • Thông tư số 17/2013/TT-BYT ngày 06/6/2013 của Bộ Y tế quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra công nhận loại trừ bệnh Phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện.
 • Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý chất lượng bệnh viện.
 • Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
 • Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động truyền máu.
 • Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 liên tịch Bộ Y tế – Bộ Lao động thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật, tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật và tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh nghề nghiệp dùng trong giám định.
 • Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28/10/2013 của Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.
 • Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ Y tế quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

II. Các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật

 • Quyết định số 1176/QĐ-BYT ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H7N9) ở người.
 • Quyết định số 638/QĐ-BYT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng.
 • Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu.
 • Quyết định số 1215/QĐ-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Chương trình hành động quốc gia tăng cường công tác điều dưỡng hộ sinh giai đoạn từ nay đến năm 2020.
 • Quyết định số 1119/QĐ-BYT ngày 15/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nội tiết.
 • Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện.
 • Quyết định số 1377/QĐ-BYT ngày 24/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ sản.
 • Quyết định số 2510/QĐ-BYT ngày 15/7/2013 ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch.
 • Quyết định số 3232/QĐ-BYT ngày 30/8/2013 ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét.
 • Quyết định số 3207/QĐ-BYT ngày 29/8/2013 ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm Mặt.
 • Quyết định số 3338/QĐ-BYT ngày 09/9/2013 ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu.
 • Quyết định số 4568/QĐ-BYT ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

(Vui lòng truy cập Luật Sư Tuấn để biết thêm thông tin chi tiết)

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Giới thiệu Mẫu Quyết định công nhận…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Hợp đồng xuất khẩu cà phê – Tư vấn pháp lý ACC Sổ…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…