10 năm thành công với Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị: Bước đà tăng cường tối đa hiệu quả

Rate this post

Tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy đảng

Sau mười năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Bình Định đã chứng kiến sự tăng cường về sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy đảng. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể triển khai Quy chế này. Từ đó, các cấp ủy đảng và chính quyền trong tỉnh đã ban hành nhiều quy định về cơ chế, nội dung, và kinh phí, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo tiêu chuẩn quy định.

Tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân

Sự tập trung vào những vấn đề có liên quan trực tiếp đến người dân là một điểm nổi bật trong việc triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã nghiên cứu và đề xuất nội dung giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, hội viên và người dân. Điều này bao gồm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý khoáng sản và môi trường, công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư, công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, và các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều cuộc giám sát với nhiều nội dung khác nhau. Qua giám sát này, đã kịp thời đề xuất các chủ trương phù hợp với tình hình thực tế của đời sống xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và người dân. Đồng thời, hoạt động giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và tổ chức đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp.

Hoạt động phản biện xã hội và những kết quả tích cực

Đồng với hoạt động giám sát, hoạt động phản biện xã hội cũng đã được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp triển khai và đạt được những kết quả tích cực. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hội nghị phản biện xã hội, tham gia góp ý và lấy ý kiến về các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Đây là một cách để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, quy định và các đề án, dự án, chương trình liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Nhờ đó, chất lượng các chính sách, quy định và các đề án, dự án được hoàn thiện và nâng cao, phù hợp với thực tiễn và được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng.

Phát triển mạnh mẽ với sự hỗ trợ của Quyết định số 217-QĐ/TW

Qua thực tiễn, không thể phủ nhận rằng việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW đã đạt được những kết quả quan trọng và góp phần thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, và Nhân dân làm chủ. Đồng thời, đã nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, quy hoạch, chính sách của tỉnh và đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Quy chế này cũng đã góp phần nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận và đồng hành trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Với sự hỗ trợ từ Quyết định số 217-QĐ/TW, Bình Định đã đi trước trong việc tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy đảng, tập trung vào vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, và đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Luật Sư Tuấn tự hào được đồng hành cùng Bình Định trong hành trình phát triển này. Để biết thêm thông tin về Luật Sư Tuấn, hãy truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Quyết định 06/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng lao động dành cho cầu thủ chuyên nghiệp Quy định…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…