Tư cách pháp nhân và thủ tục công nhận Ban quản trị nhà chung cư

Rate this post

Bạn đang chuẩn bị lập Ban quản trị chung cư cho dự án của mình và bạn muốn tìm hiểu về tư cách pháp nhân của Ban quản trị nhà chung cư và quy trình công nhận ban quản trị. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề này.

Ban quản trị nhà chung cư có tư cách pháp nhân hay không?

Theo khoản 3 Điều 103 Luật Nhà ở 2014, Ban quản trị nhà chung cư có thể tổ chức theo mô hình tự quản hoặc mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã. Ban quản trị nhà chung cư có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại Luật này.

Với dự án nhà chung cư của bạn có nhiều chủ sở hữu, Ban quản trị nhà chung cư sẽ được tổ chức theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã và có tư cách pháp nhân. Còn nếu nhà chung cư của bạn chỉ có một chủ sở hữu, Ban quản trị sẽ được tổ chức theo mô hình tự quản và không có tư cách pháp nhân.

Hồ sơ cần chuẩn bị để đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư khi mới thành lập bao gồm:

  • Văn bản đề nghị của Ban quản trị, nêu rõ tên Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.
  • Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu Ban quản trị.
  • Danh sách các thành viên Ban quản trị và họ tên Trưởng ban, Phó ban quản trị.
  • Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.

Thủ tục công nhận ban quản trị nhà chung cư được thực hiện như thế nào?

Theo Điều 22 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, thủ tục công nhận và thông báo hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, từ ngày được hội nghị nhà chung cư bầu, Ban quản trị nhà chung cư nộp hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà chung cư.

Bước 2: Kiểm tra và ban hành Quyết định công nhận.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra và ban hành Quyết định công nhận hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư.

Bước 3: Ban quản trị được công nhận lập tài khoản hoạt động.

Sau khi có Quyết định công nhận Ban quản trị từ Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản trị lập tài khoản hoạt động và đăng ký con dấu theo quy định của pháp luật.

Khi bạn hoàn tất các thủ tục trên, Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được hoạt động (kể từ khi được công nhận). Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, Ban quản trị phải lập tài khoản quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật và Quy chế.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức: Tài liệu chính thức quy định quá trình chấm dứt mối quan hệ…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Mẫu Hợp đồng cho thuê mặt bằng, ki-ốt thông dụng Quyết định 1966/QĐ-TCHQ(2015) – Cổng thông tin và tư…