Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên – Xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can

Rate this post

Trong ngày 17/4/2020, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 111 /QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố.

Luật Sư Tuấn trên đường trở thành chuyên gia hàng đầu Việt Nam

Tại Chương V Quy chế, Viện trưởng đã quy định cụ thể về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, đặc biệt là việc xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can. Theo đó:

 1. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ khi nhận được quyết định khởi tố bị can của Cơ quan có thẩm quyền điều tra, Kiểm sát viên thụ lý giải quyết vụ án phải kiểm tra tính có căn cứ và hợp pháp của quyết định khởi tố bị can để xử lý như sau:

  a) Nếu thấy quyết định khởi tố bị can có căn cứ và hợp pháp, Kiểm sát viên sẽ báo cáo và đề xuất lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và gửi ngay cho cơ quan đã ra quyết định.

  b) Nếu thấy chưa rõ căn cứ xác định bị can phạm tội, Kiểm sát viên yêu cầu cơ quan đã ra quyết định khởi tố bổ sung tài liệu, chứng cứ để làm rõ căn cứ khởi tố. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ khi nhận được tài liệu, chứng cứ bổ sung, Kiểm sát viên báo cáo và đề xuất lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định khởi tố bị can. Kiểm sát viên có thể phối hợp với Điều tra viên thụ lý vụ án để lấy lời khai của người bị khởi tố, người làm chứng, người bị hại trước khi báo cáo và đề xuất lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện xem xét, phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định khởi tố bị can. Trong trường hợp có mâu thuẫn hoặc chưa rõ tài liệu, chứng cứ đối với những người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị khởi tố lúc nhận tội hoặc không nhận tội, Kiểm sát viên phải trực tiếp lấy lời khai của họ. Biên bản ghi lời khai của những người này sẽ được chuyển cho cơ quan đã ra quyết định khởi tố để đưa vào hồ sơ vụ án.

  c) Nếu phát hiện bên ngoài bị can đã bị khởi tố nhưng vẫn còn những người khác đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án chưa bị khởi tố, Kiểm sát viên thụ lý giải quyết vụ án sẽ báo cáo và đề xuất lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra ra quyết định khởi tố bị can. Trong trường hợp cơ quan điều tra không thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát, Kiểm sát viên sẽ báo cáo và đề xuất lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện trực tiếp ra quyết định khởi tố bị can đối với người đó. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra.

  d) Nếu hết thời hạn tạm giữ mà không đủ căn cứ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với người đang bị tạm giữ, Kiểm sát viên thụ lý giải quyết vụ án sẽ báo cáo và đề xuất lãnh đạo Viện ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và yêu cầu cơ quan đã ra quyết định khởi tố bị can trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. Trường hợp Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ, Viện kiểm sát sẽ ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.

 2. Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, nếu phát hiện quyết định khởi tố bị can ghi sai họ, tên, tuổi, nhân thân của bị can, hành vi phạm tội của bị can không phạm vào tội đã bị khởi tố mà phạm vào tội khác hoặc còn có hành vi phạm tội khác với tội danh đã khởi tố, Kiểm sát viên thụ lý giải quyết vụ án báo cáo và đề xuất lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện yêu cầu cơ quan điều tra thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can. Trường hợp cơ quan điều tra không thực hiện yêu cầu, Viện kiểm sát sẽ trực tiếp ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can và gửi cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can theo quy định tại khoản 3 Điều 180 Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ khi nhận được quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can của cơ quan có thẩm quyền điều tra, Kiểm sát viên thụ lý giải quyết vụ án phải kiểm tra tài liệu, chứng cứ và báo cáo, đề xuất lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố bị can. Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ, Viện kiểm sát sẽ xem xét, phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can trong thời hạn 03 ngày, kể từ khi nhận được tài liệu, chứng cứ bổ sung.

 3. Trong trường hợp phải thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can theo quy định tại khoản 2, lãnh đạo Viện yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật Tố tụng hình sự. Trường hợp Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Viện kiểm sát sẽ ra quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Với việc ban hành Quy chế này, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã tiến thêm một bước dài trong việc nâng cao chất lượng công tác công tố và kiểm sát điều tra. Đặc biệt, việc xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can sẽ giúp đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc đưa ra quyết định pháp luật.

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề pháp lý, hãy liên hệ với Luật Sư Tuấn ngay tại đây để được tư vấn miễn phí.

GIANG HÀ

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng tiếng Anh thương mại chuẩn nhất Mẫu quyết định tiêu hủy hàng…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Hợp…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Mua hợp đồng nhượng quyền thương hiệu hoàn hảo pháp lý [Mới] Mẫu Hợp đồng nhập khẩu thiết bị mới nhất Hợp…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…