Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực 12 tháng

Rate this post

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP vừa được ban hành, đưa ra những quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Những điểm quan trọng trong nghị định này sẽ được đề cập cụ thể dưới đây.

Về nguyên tắc xử lý kỷ luật

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP đã điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật đã được quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP. Quy định đáng chú ý như sau:

  1. Về nguyên tắc xử lý kỷ luật

Nghị định này quy định cụ thể hơn về hình thức xử lý kỷ luật hành chính theo nguyên tắc bảo đảm tương xứng với kỷ luật về đảng. Trường hợp bị xử lý kỷ luật về đảng bằng hình thức cao nhất, cơ quan thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính sẽ xem xét, quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cao nhất tương ứng nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Nghị định này. Trường hợp không thuộc các trường hợp nêu trên, cơ quan thẩm quyền sẽ quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý. Trường hợp có ý kiến khác nhau về việc xác định hình thức kỷ luật hành chính tương xứng với hình thức xử lý kỷ luật về đảng cao nhất, cấp có thẩm quyền sẽ quyết định việc thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật để tham mưu và tham khảo ý kiến của tổ chức Đảng trước khi quyết định.

Đồng thời, trong trường hợp có thay đổi về hình thức xử lý kỷ luật về đảng, thì hình thức xử lý kỷ luật hành chính sẽ được thay đổi tương ứng. Thời gian đã thi hành quyết định xử lý kỷ luật cũ sẽ được trừ vào thời gian thi hành quyết định xử lý kỷ luật mới (nếu còn). Cũng như khi có quyết định xóa bỏ quyết định xử lý kỷ luật về đảng, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính phải ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật hành chính.

  1. Về cách xử lý kỷ luật

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP đã bổ sung và điều chỉnh một số quy định để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Theo đó, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức sẽ có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành. Đối với trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, hoặc cách chức, việc quy hoạch, bổ nhiệm ứng cử vào chức vụ cao hơn, bố trí công tác cán bộ sẽ áp dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp đã có quyết định kỷ luật về đảng, thì hiệu lực của quyết định xử lý kỷ luật hành chính sẽ tính từ ngày quyết định kỷ luật về đảng có hiệu lực. Sửa đổi quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức khi đã chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.

Về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP đã bổ sung quy định về cách xác định thời điểm có hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử lý kỷ luật. Đồng thời, để tạo sự đồng bộ với xử lý kỷ luật về đảng, thời hiệu xử lý kỷ luật đã được sửa đổi như sau:

  • Thời hiệu xử lý kỷ luật là 05 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
  • Thời hiệu xử lý kỷ luật là 10 năm đối với hành vi vi phạm không thuộc trường hợp quy định về khiển trách.

Về thẩm quyền, quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP bổ sung quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp không có hoặc đang chờ quyết định phê chuẩn hoặc quyết định phê duyệt kết quả bầu, cấp có thẩm quyền sẽ bầu quyết định xử lý kỷ luật. Bổ sung quy định không tổ chức họp kiểm điểm và không phải thành lập Hội đồng kỷ luật trong trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật đảng. Bổ sung quy định về đương nhiên tạm đình chỉ chức vụ, tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị tạm giữ, tạm giam. Hết thời hạn tạm giữ, tạm giam mà được tại ngoại, việc tạm đình chỉ công tác thực hiện theo đề nghị của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Trường hợp giữ chức vụ, cán bộ sẽ tiếp tục bị tạm đình chỉ chức vụ cho đến khi có quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.

Về hiệu lực thi hành

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/9/2023. Các trường hợp áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 sẽ áp dụng theo quy định của Nghị định này. Đối với các hành vi vi phạm đã thực hiện quy trình xử lý kỷ luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, sẽ tiếp tục áp dụng quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện quy trình. Đối với các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực, còn trong thời hiệu nhưng chưa xử lý, sẽ áp dụng quy định của Nghị định này.

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP đã đưa ra những quy định mới, bổ sung và điều chỉnh về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý nhân sự của các cơ quan, tổ chức và đơn vị trong hệ thống hành chính công.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Hợp đồng thuê phòng dạy học: Cung cấp thông tin chính xác và hữu ích Mẫu hợp đồng lao động theo Bộ…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm 02/08/1945: Hội nghị Potsdam kết thúc Quyết định thành lập và đổi tên các chi bộ trực thuộc Đảng…