Bản án, quyết định – Tối cao về quyền thi hành án hình sự

Rate this post

Bạn có biết rằng sau khi tòa án ra bản án, quyết định, chúng có thể được thi hành ngay lập tức? Điều này đề cập trong Điều 363 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Trong trường hợp bị cáo đang bị tạm giam và tòa án cấp sơ thẩm quyết định đình chỉ vụ án, tuyên bị cáo không có tội, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt cho bị cáo, hoặc kết án nhưng hưởng án treo, thì bản án hoặc quyết định của tòa án được thi hành ngay, mặc dù vẫn có thể bị kháng cáo, kháng nghị.

Hình phạt cảnh cáo cũng được thi hành ngay tại phiên tòa. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của quy trình pháp luật.

Bản án, quyết định được thi hành ngay và thẩm quyền ra quyết định thi hành án hình sự

Thông thường, thẩm quyền và thủ tục ra quyết định thi hành án được quy định trong Điều 364 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Chánh án tòa án đã xét xử sơ thẩm có thẩm quyền ra quyết định thi hành án hoặc có thể ủy thác cho chánh án tòa án khác cùng cấp ra quyết định. Thời hạn ra quyết định thi hành án là 7 ngày kể từ ngày bản án, quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm.

Ngoài ra, nếu người bị kết án phạt tù đang ở ngoại, thì quyết định thi hành án phạt tù phải được ghi rõ trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Người đó phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để thi hành án. Nếu người bị kết án đang tại ngoại mà bỏ trốn, thì chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành án yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi người bị kết án đang ở ngoại ra quyết định truy nã.

Bản án, quyết định được thi hành ngay và thẩm quyền ra quyết định thi hành án hình sự

Điều 365 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về việc giải thích, sửa chữa bản án, quyết định của tòa án. Theo đó, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát, người bị kết án, bị hại, đương sự liên quan đến việc thi hành án có quyền yêu cầu tòa án giải thích, sửa chữa những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định để thi hành. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cũng có trách nhiệm giải thích, sửa chữa những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định của tòa án. Trường hợp thẩm phán chủ tọa không thể thực hiện được, thì việc giải thích, sửa chữa do chánh án tòa án đã ra bản án, quyết định đó thực hiện.

Cuối cùng, theo Điều 366 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự có quyền kiến nghị với tòa án để xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Tòa án có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị. Trong trường hợp vụ án phức tạp, thời hạn trả lời có thể kéo dài nhưng không quá 120 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị.

Với sự rõ ràng về quyền và trách nhiệm thi hành án của tòa án, hệ thống pháp luật của chúng ta đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Điều này góp phần xây dựng một xã hội văn minh và trật tự.

Bài viết này được đưa ra bởi Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam. Để biết thêm chi tiết về các vấn đề pháp lý, hãy truy cập Luật Sự Tuấn.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Hợp đồng dân sự: Định nghĩa, mẫu mới nhất năm 2023 MẪU QUYẾT…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…