Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật

Rate this post

TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Trưng cầu giám định tư pháp – một trong những biện pháp thu thập chứng cứ quan trọng trong tố tụng pháp luật. Việc trưng cầu giám định tư pháp phải tuân thủ quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật về giám định tư pháp.

Người có thẩm quyền trưng cầu giám định tư pháp

 • Trong tố tụng hình sự:

  • Thủ trưởng cơ quan điều tra hoặc Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra khi được phân công điều tra vụ án hình sự.
  • Viện trưởng Viện kiểm sát hoặc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát khi được phân công thực hiện quyền công tố và kiểm sát.
  • Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.
 • Trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính:

  • Thẩm phán có thẩm quyền trưng cầu giám định theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết.

Quyết định trưng cầu giám định

Quyết định trưng cầu giám định tư pháp phải được người trưng cầu giám định ra bằng văn bản trong thời hạn 24 giờ. Cơ quan trưng cầu giám định cần giao hoặc gửi quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có) cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định. Viện kiểm sát cũng nhận được quyết định trưng cầu giám định để thực hiện quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Nếu không thể gửi kèm theo quyết định trưng cầu giám định, người trưng cầu giám định có trách nhiệm bàn giao đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật có liên quan cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định.

Quyết định trưng cầu giám định phải bao gồm các thông tin sau:

 • Tên cơ quan trưng cầu giám định và người trưng cầu giám định.
 • Tên tổ chức hoặc cá nhân được trưng cầu giám định.
 • Tóm tắt nội dung sự việc.
 • Tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định.
 • Tên tài liệu, đồ vật có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có).
 • Nội dung chuyên môn của vấn đề cần giám định.
 • Ngày, tháng, năm trưng cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định tư pháp.

Quyền và nghĩa vụ của người trưng cầu giám định

Người trưng cầu giám định có quyền yêu cầu:

 • Cá nhân hoặc tổ chức được trưng cầu giám định phải trả kết luận giám định đúng nội dung và thời hạn đã yêu cầu.
 • Cá nhân hoặc tổ chức đã thực hiện giám định phải giải thích kết luận giám định.

Người trưng cầu giám định có nghĩa vụ:

 • Xác định rõ nội dung cần giám định và lựa chọn cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phù hợp.
 • Ra quyết định trưng cầu giám định bằng văn bản.
 • Cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật có liên quan đúng yêu cầu.
 • Thanh toán chi phí giám định tư pháp đúng thời hạn.
 • Bảo vệ người giám định tư pháp hoặc người thân khi có nguy cơ bị đe dọa do việc thực hiện giám định.

Truy cập trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật

Để biết thêm thông tin chi tiết về pháp luật và tư vấn pháp luật chuyên sâu, bạn có thể truy cập Luật Sư Tuấn. Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình và quyền lợi trong tố tụng pháp luật.

Hãy luôn nắm bắt thông tin pháp luật mới nhất để bảo vệ quyền lợi của mình!

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Tư cách pháp nhân và thủ tục công nhận Ban quản trị nhà chung cư Mẫu Hợp đồng quảng cáo trên fanpage…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng Bản Mới Nhất 2019 Quyết định 359-QĐ/UBKTTW 2016: Mẫu văn bản…