HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG

Rate this post

Hôm nay, tại Luật Sư Tuấn, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về Hợp đồng nguyên tắc bán hàng. Đây là một hợp đồng quan trọng trong quan hệ mua bán, giúp đảm bảo quyền lợi của các bên và định rõ các điều khoản và điều kiện của giao dịch. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về hợp đồng này!

Điều 1. Các điều khoản chung

1.1. Hợp đồng này thiết lập quan hệ mua bán giữa hai bên dựa trên lợi ích chung.

1.2. Các hợp đồng mua bán hoặc đơn đặt hàng sẽ tiếp tục được ký kết giữa hai bên để xác định chi tiết về hàng hóa, số lượng, giá cả, giao hàng, phương thức thanh toán và các điều khoản khác.

1.3. Các biểu đồ và hợp đồng mua bán được ưu tiên thực hiện khi có sự mâu thuẫn với hợp đồng này.

1.4. Hợp đồng nguyên tắc bán hàng này sẽ áp dụng khi có sự khác biệt giữa các điều khoản của hợp đồng mua bán.

Điều 2. Hàng hóa

2.1. Bên bán cam đoan cung cấp hàng hóa đúng loại, chất lượng và các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của nhà sản xuất.

2.2. Chi tiết về hàng hóa sẽ được xác định trong hợp đồng mua bán.

Điều 3. Giao nhận hàng hóa

3.1. Số lượng, địa điểm giao nhận và chi phí vận chuyển sẽ được xác định trong hợp đồng mua bán hoặc đơn đặt hàng.

3.2. Hàng hóa có thể được giao một lần hoặc nhiều lần theo thoả thuận của hai bên. Việc giao nhận hàng hóa sẽ được chứng thực bằng hóa đơn và biên bản giao nhận.

Điều 4. Giá cả và phương thức thanh toán

4.1. Bên mua sẽ được mua hàng với giá ưu đãi theo chính sách của Luật Sư Tuấn.

4.2. Giá cả và phương thức thanh toán sẽ được ghi rõ trong hợp đồng mua bán.

4.3. Các chi tiết về thanh toán sẽ được xác định cụ thể trong từng hợp đồng mua bán.

4.4. Tỷ giá thanh toán sẽ được xác định dựa trên tỷ giá trung bình giữa tỷ giá mua và bán trên thị trường tự do.

4.5. Nếu bên mua được cấp hạn mức tín dụng, thì hai bên sẽ ký thỏa thuận tín dụng để xác định thời hạn thanh toán. Trường hợp bên mua vượt quá hạn mức tín dụng, bên bán có quyền từ chối cung cấp hàng cho đến khi bên mua thanh toán đúng theo thỏa thuận.

Điều 5. Trách nhiệm của các bên

5.1. Bên bán cam đoan cung cấp hàng hóa đúng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật.

5.2. Bên mua cam đoan thanh toán đúng thời hạn và tuân thủ pháp luật liên quan đến quản lý và lưu thông hàng hóa.

Điều 6. Cung cấp và trao đổi thông tin

6.1. Hai bên sẽ cung cấp thông tin cần thiết như tên doanh nghiệp, địa chỉ, tài khoản và người đại diện giao dịch.

6.2. Các thông tin sẽ được trao đổi thông qua đại diện liên lạc. Nếu có thay đổi thông tin, hai bên sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản.

Điều 7. Bảo hành sản phẩm

Các sản phẩm sẽ được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và bên mua phải tuân thủ qui định trên phiếu bảo hành.

Điều 8. Dừng giao hàng hoặc hủy bỏ hợp đồng

8.1. Bên bán có quyền dừng giao hàng nếu bên mua đã sử dụng hết hạn mức tín dụng hoặc chưa thanh toán các khoản nợ quá hạn.

8.2. Trường hợp muốn hủy bỏ hợp đồng, hai bên phải thông báo trước và tiến hành quyết toán hàng hóa và công nợ.

8.3. Bên nào vi phạm hủy bỏ hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên kia.

Điều 9. Cam kết chung

9.1. Bên mua là bạn hàng của bên bán và không được đại diện hay sử dụng tên bán hàng của bên kia.

9.2. Không sử dụng tên gọi có thể nhầm lẫn về trụ sở chính của bên kia.

9.3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng này. Trong trường hợp vi phạm, bên vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm tài chính.

9.4. Nếu có tranh chấp, hai bên sẽ cố gắng giải quyết một cách hòa giải và thiện chí. Nếu không đạt được thỏa thuận, vụ việc sẽ được đưa ra tòa án và chi phí sẽ do bên thua kết toán.

9.5. Quyết định của tòa án sẽ có giá trị ràng buộc đối với hai bên và trong thời gian chờ xét xử, hai bên vẫn phải tuân thủ hợp đồng này.

Điều 10. Hiệu lực của hợp đồng

10.1. Hợp đồng này có hiệu lực trong một thời gian nhất định. Nếu không có ý kiến nào từ hai bên, hợp đồng sẽ tự động gia hạn.

10.2. Hợp đồng này chỉ được coi là chính thức khi hai bên đã thanh toán đầy đủ hàng hóa và công nợ.

10.3. Các hợp đồng bán hàng và các biểu đồ được coi là phụ lục và là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

Hợp đồng nguyên tắc bán hàng này là một bước quan trọng trong quan hệ mua bán. Đây là một cơ sở vững chắc để đảm bảo quyền lợi của cả bên bán và bên mua. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về hợp đồng này, Luật Sư Tuấn sẽ luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ 7 mẫu hợp…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Hệ thống tài khoản kế toán cho doanh nghiệp đầy đủ chi tiết…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…