Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 200 & 133

Rate this post

Quỹ tiền mặt – một yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng thanh khoản của doanh nghiệp. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt – tài liệu phản ánh tình hình thu – chi – sử dụng quỹ tiền mặt tại mỗi đơn vị.

Ai là người thường sử dụng sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt?

Thông thường, thủ quỹ trong mỗi công ty sẽ ghi chép thông tin những giao dịch tiền mặt vào Sổ Quỹ Tiền Mặt.

Kế toán tiền mặt là người có trách nhiệm mở Sổ Kế Toán Chi Tiết Quỹ Tiền Mặt. Ghi chép liên tục theo trình tự các giao dịch thu, chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ và tính toán số tồn quỹ tại mọi thời điểm.

Kế toán tiền mặt thực hiện những công việc gì?

Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Hướng dẫn ghi sổ chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 200:

 • Mỗi quỹ sử dụng một sổ hoặc một số trang sổ.
 • Tài khoản: Ghi tài khoản kế toán sử dụng (Tài khoản 111)
 • Loại quỹ: Ghi rõ loại quỹ tiền mặt
 • Năm: Ghi năm kế toán đơn vị sử dụng
 • Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ
 • Cột B: Ghi ngày, tháng của Phiếu thu, Phiếu chi
 • Cột C, D: Ghi số hiệu chứng từ của Phiếu thu, phiếu chi (Ghi số hiệu liên tục, từ nhỏ tới lớn)
 • Cột E: Diễn giải, ghi ngắn gọn nội dung của giao dịch kinh tế tài chính phát sinh của Phiếu thu, Phiếu chi
 • Cột F: Tài khoản đối ứng với tài khoản 111, ghi chi tiết cho từng giao dịch
 • Cột 1: Số tiền nhập quỹ
 • Cột 2: Số tiền xuất quỹ
 • Cột 3: Số tiền tồn trong quỹ cuối ngày (Số tiền này phải đúng bằng số tiền mặt hiện có trong quỹ)
 • Cột G: Định kỳ kế toán, đối chiếu giữa “Sổ quỹ tiền mặt” và “Sổ kế toán chi tiết tiền mặt”, sau đó xác nhận vào cột G
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ

Tải file word Mẫu số kế toán chi tiết quỹ tiền mặt S07a Thông-tư-200

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 133

Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là S04a-DN cũng tương tự như mẫu S07a-DN Thông tư 200.

Tải file word Mẫu số kế toán chi tiết quỹ tiền mặt S04a Thông-tư-133

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 133

Thực tế, thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và ghi nhận các giao dịch nhập, xuất quỹ tiền mặt hàng ngày. Thủ quỹ cần kiểm kê số tiền tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết quỹ tiền mặt.

Trong quá trình đối chiếu, kế toán tổng hợp và thủ quỹ cần lưu ý rằng kế toán hạch toán theo phương pháp kế toán dồn tích, nhưng thủ quỹ lại ghi nhận các giao dịch theo phương pháp kế toán tiền. Do đó, có thể phát sinh chênh lệch.

Nếu xảy ra chênh lệch, kế toán và thủ quỹ cần kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý.

Các chức năng về phân hệ quản lý TIỀN và các chức năng nổi bật của phần mềm kế toán Kaike có tại đây.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Hệ thống văn bản Thông tư 65/2020/TT-BCA: CSGT – Thay đổi cách tiếp cận để bảo đảm trật tự giao thông Kết…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 66/2014/TT-BCA: Hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy và chữa cháy (Phần II) Những vướng mắc trong việc bảo quản…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Khám sức khỏe theo thông tư 14: Quan trọng như thế nào? Thông tư 15/2011/TT-BYT: Số lượng thuốc bán lẻ trong bệnh…