Ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Rate this post

Ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức là một kỳ thi quan trọng do Bộ Nội vụ tổ chức. Kỳ thi này nhằm đánh giá và công nhận kiến thức nền tảng cần thiết của thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 17/2023/TT-BNV về Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Thông tư này nhằm triển khai các quy định tại Nghị định 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023, quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức do Chính phủ ban hành.

Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Theo đó, Nội quy và Quy chế này quy định về tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức, bao gồm các phần sau:

  • Quy định chung
  • Nội quy kỳ thi
  • Đăng ký dự thi
  • Ngân hàng câu hỏi và đáp án
  • Quy chế tổ chức kỳ thi
  • Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức (viết tắt là Hội đồng kiểm định) và các ban giúp việc của Hội đồng kiểm định
  • Việc tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức, chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ kỳ thi

Đối tượng áp dụng

Nội quy và Quy chế này áp dụng đối với người tham gia thi tuyển vào làm công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, và các tổ chức, cá nhân liên quan đến thi đầu vào công chức và tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Tổ chức kiểm định

Đơn vị chủ trì tổ chức kiểm định là cơ quan hoặc đơn vị được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ tổ chức kiểm định.

Đơn vị phối hợp tổ chức kiểm định bao gồm cơ quan của Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan nhà nước ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị thuộc thẩm quyền phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các cơ sở giáo dục đào tạo, và các tổ chức có tư cách pháp nhân có liên quan, do Hội đồng kiểm định mời tham gia tổ chức kỳ kiểm định.

Tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể xem Thông tư 17/2023/TT-BNV. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/01/2024.

Xem bản tiếng Anh của bài viết này tại đây.

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Tổng hợp 42 mẫu sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệpCó thể bạn quan tâm MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133: Hướng dẫn chi tiết [Tải file word] Hướng dẫn tài khoản…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…