Điểm mới về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Rate this post

Image

Từ ngày 01/9/2023, Thông tư 06/2023/TT-NHNN đã chính thức được áp dụng, điều chỉnh Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Bài viết này sẽ giới thiệu những điểm mới và quan trọng trong Thông tư 06/2023/TT-NHNN.

Những nhu cầu vốn không được cho vay

Tổ chức tín dụng có những hạn chế về việc cho vay đối với các nhu cầu vốn sau:

1. Đầu tư vào ngành, nghề cấm

Tổ chức tín dụng không được cho vay để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Chi phí và giao dịch bị cấm

Tổ chức tín dụng không được cho vay để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm.

3. Mua hàng hóa, dịch vụ cấm

Tổ chức tín dụng không được cho vay để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

4. Mua vàng miếng

Tổ chức tín dụng không được cho vay để mua vàng miếng.

5. Trả nợ khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng không được cho vay để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

6. Trả nợ khoản vay nước ngoài

Tổ chức tín dụng không được cho vay để trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ.
  • Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

7. Gửi tiền

Tổ chức tín dụng không được cho vay để gửi tiền.

8. Thanh toán tiền góp vốn và mua cổ phần

Tổ chức tín dụng không được cho vay để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

9. Thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng

Tổ chức tín dụng không được cho vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

10. Bù đắp tài chính

Tổ chức tín dụng không được cho vay để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh, mà các chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh này phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.
  • Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để được xem xét cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó.

Đồng tiền trả nợ khoản vay

Theo quy định trước đây, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận việc cho vay và trả nợ bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ phù hợp với quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN, tổ chức tín dụng và khách hàng có thể thỏa thuận đồng tiền trả nợ miễn là nó phù hợp với quy định của pháp luật, không bị hạn chế như trước đây.

Thỏa thuận lãi suất cho vay ngắn hạn

Quy định về thỏa thuận lãi suất cho vay ngắn hạn cũng đã được điều chỉnh trong Thông tư 06/2023/TT-NHNN. Theo đó, nếu khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, tổ chức tín dụng và khách hàng có thể thỏa thuận lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam, trong giới hạn không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ. Điều này nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn trong các lĩnh vực như phát triển nông nghiệp, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao.

Vay bằng phương thức điện tử

Thông tư 06/2023/TT-NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng phải có giải pháp và công nghệ để nhận biết và xác minh thông tin khách hàng phục vụ hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử. Tổ chức tín dụng cũng phải chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có) và đảm bảo tối thiểu các yêu cầu theo quy định.

Đặc biệt, theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN, cá nhân không được vay online quá 100 triệu đồng tại một tổ chức tín dụng. Các tài liệu cần thiết phải được gửi cho tổ chức tín dụng, và tổ chức tín dụng phải xét duyệt cho vay bằng phương tiện điện tử theo quy định.

Thứ tự thu nợ gốc và lãi

Quy định về thứ tự thu nợ gốc và lãi trong trường hợp khoản vay bị quá hạn cũng đã được điều chỉnh. Theo thông tư cũ, tổ chức tín dụng thực hiện thu nợ theo thứ tự nợ gốc trước, nợ lãi tiền vay sau đối với khoản nợ vay bị quá hạn. Tuy nhiên, theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN, tổ chức tín dụng sẽ thu nợ khoản nợ vay có một hoặc một số kỳ hạn trả nợ bị quá hạn theo thứ tự sau:

  • Thu nợ gốc đã quá hạn, thu nợ lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả.
  • Thu nợ gốc đến hạn, thu nợ lãi trên nợ gốc mà đến hạn chưa trả.

Phong tỏa khoản vay dùng để thanh toán nghĩa vụ

Thông tư 06/2023/TT-NHNN bổ sung quy định về việc tổ chức tín dụng phải phong tỏa số tiền giải ngân vốn cho vay dùng để thanh toán nghĩa vụ. Theo đó, khi tổ chức tín dụng cho vay để thanh toán tiền nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, tổ chức tín dụng phải phong tỏa số tiền giải ngân tại tổ chức tín dụng cho vay cho đến khi kết thúc nghĩa vụ bảo đảm.

Điều chỉnh mới trong Thông tư 06/2023/TT-NHNN đã mang đến những điểm mới và quan trọng trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Hi vọng rằng những thay đổi này sẽ mang lại lợi ích và sự phát triển cho cả tổ chức tín dụng và khách hàng.

(Đọc thêm: Luật Sư Tuấn)

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Mẫu Phiếu thu do Bộ Tài chính ban hành và hướng dẫn lập Từ năm học 2023-2024, học phí mầm non, phổ…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Tại sao bạn nên sử dụng mẫu bảng chấm công trực tuyến Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200 Văn bản pháp luật: Luật đất đai qua…