Thông tư 133/2016/TT-BTC – Hệ thống tài khoản

Rate this post

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tư 133/2016/TT-BTC và hệ thống tài khoản kế toán.

Chào bạn! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thông tư 133/2016/TT-BTC và hệ thống tài khoản kế toán. Đây là một chuyên đề rất quan trọng trong lĩnh vực kế toán, nên hãy theo dõi để hiểu rõ hơn về nó nhé.

Hệ thống tài khoản kế toán

Thông tư 133/2016/TT-BTC là một tài liệu quan trọng quy định về danh mục tài khoản kế toán. Hệ thống tài khoản kế toán được chia thành nhiều loại, bao gồm:

 1. Loại Tài Khoản TÀI SẢN
 2. Loại Tài Khoản NỢ PHẢI TRẢ
 3. Loại Tài Khoản VỐN CHỦ SỞ HỮU
 4. Loại Tài Khoản DOANH THU
 5. Loại Tài Khoản CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
 6. Loại Tài Khoản THU NHẬP KHÁC
 7. Loại Tài Khoản CHI PHÍ KHÁC
 8. Loại Tài Khoản XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Danh mục tài khoản kế toán

Danh mục tài khoản kế toán bao gồm nhiều nhóm và tài khoản phụ thuộc. Dưới đây là một số tài khoản quan trọng:

Loại Tài Khoản TÀI SẢN

Loại tài khoản tài sản chia thành 6 nguyên tắc kế toán và 16 tài khoản thuộc 7 nhóm khác nhau. Một số nguyên tắc kế toán trong loại này gồm:

 • Nguyên tắc kế toán tiền.
 • Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu.
 • Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho.
 • Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang.
 • Nguyên tắc kế toán đầu tư vốn vào đơn vị khác.
 • Nguyên tắc kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

Loại Tài Khoản NỢ PHẢI TRẢ

Loại tài khoản nợ phải trả có 1 nguyên tắc và 10 tài khoản thuộc 3 nhóm khác nhau. Một số tài khoản trong loại này gồm:

 • Tài khoản phải trả cho người bán hàng.
 • Tài khoản thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước.
 • Tài khoản phải trả người lao động.
 • Tài khoản chi phí phải trả.

Loại Tài Khoản VỐN CHỦ SỞ HỮU

Loại tài khoản nguồn vốn chủ sở hữu có 1 nguyên tắc và 5 tài khoản thuộc 2 nhóm khác nhau. Một số tài khoản trong loại này gồm:

 • Tài khoản nguồn vốn kinh doanh.
 • Tài khoản lợi nhuận chưa phân phối.

Loại Tài Khoản DOANH THU

Loại tài khoản doanh thu có 1 nguyên tắc và 3 tài khoản thuộc 2 nhóm khác nhau. Một số tài khoản trong loại này gồm:

 • Tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Tài khoản doanh thu hoạt động tài chính.

Loại Tài Khoản CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Loại tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh có 1 nguyên tắc và 5 tài khoản thuộc 3 nhóm khác nhau. Một số tài khoản trong loại này gồm:

 • Tài khoản mua hàng.
 • Tài khoản giá thành sản xuất.
 • Tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp.

Loại Tài Khoản THU NHẬP KHÁC

Loại tài khoản thu nhập khác có 1 tài khoản.

Loại Tài Khoản CHI PHÍ KHÁC

Loại tài khoản chi phí khác có 2 tài khoản.

Loại Tài Khoản XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Loại tài khoản xác định kết quả kinh doanh có 1 tài khoản.

Các tài khoản không còn sử dụng

Ngoài danh mục tài khoản trên, còn có một số tài khoản không còn sử dụng theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Chẳng hạn như:

 • Tài khoản 001 – Tài sản thuê ngoài.
 • Tài khoản 002 – Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công.
 • Tài khoản 003 – Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược.
 • Tài khoản 004 – Nợ khó đòi đã xử lý.
 • Tài khoản 007 – Ngoại tệ các loại.
 • Tài khoản 008 – Dự toán chi sự nghiệp, dự án.

Đó là một số điểm cơ bản về thông tư 133/2016/TT-BTC và hệ thống tài khoản kế toán. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này. Nếu bạn cần tìm hiểu thêm thông tin về Luật Sư Tuấn, bạn có thể truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT Cách hạch toán tài khoản 334 (TK 334)-phải trả người lao động Đánh…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 23/2022/TT-BCA: Quy định giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân Thông tư 232/2012/TT-BTC: Hướng dẫn kế toán cho…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy Thông tư 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ – Hướng dẫn…