Hệ thống tài khoản – 521. Các khoản giảm trừ doanh thu.

Rate this post

Để hiểu rõ về tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu, chúng ta cần tìm hiểu nguyên tắc kế toán, cấu trúc và nội dung phản ánh của tài khoản này, cùng với phương pháp hạch toán kế toán.

Nguyên tắc kế toán

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, tài khoản 521 được sử dụng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ. Các khoản này bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tuy nhiên, tài khoản này không phản ánh các khoản thuế được giảm trừ vào doanh thu như thuế GTGT đầu ra tính theo phương pháp trực tiếp.

Phương pháp hạch toán kế toán

Để điều chỉnh giảm doanh thu, chúng ta thực hiện theo các quy định sau:

 • Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh.

 • Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại, thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc sau:

  • Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, kế toán phải coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước).

  • Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu, chúng ta có 3 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 5211 – Chiết khấu thương mại: Được sử dụng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại cho người mua do khách hàng mua hàng với khối lượng lớn nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ.

 • Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại: Được sử dụng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.

 • Tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán: Được sử dụng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán cho người mua do sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung cấp kém quy cách nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521

Trên bên Nợ của tài khoản 521, chúng ta có các khoản sau:

 • Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng.

 • Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng.

 • Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán.

Trên bên Có của tài khoản 521, chúng ta có:

 • Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.

Anh/chị có thể tìm hiểu thêm về “Luật Sư Tuấn” tại đây.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn tài khoản 642 (chi phí quản lý kinh doanh) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023 Kế toán tài sản…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Biến đổi biển số xe theo Thông tư 36/2010/TT-BCA Những thông tư quan trọng mà kế toán cần biết Phần mềm Kế…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT: Giảm giờ dạy cho giáo viên công tác công đoàn Mẫu Phiếu thu do Bộ Tài chính ban hành…