Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice – Lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp FDI

Rate this post

Nội dung hóa đơn điện tử rất quan trọng trong việc đảm bảo tính hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn. Tuy nhiên, để sử dụng hóa đơn điện tử hiệu quả, doanh nghiệp cần hiểu rõ những tiêu chí bắt buộc và không bắt buộc trong nội dung hóa đơn điện tử. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về vấn đề này.

1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử

1.1. Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn

Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn là những tiêu chí bắt buộc được quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

1.2. Tên liên hóa đơn

Tên liên hóa đơn do cơ quan thuế đặt in và có 3 liên. Mỗi liên có mục đích sử dụng khác nhau.

1.3. Số hóa đơn

Số hóa đơn là phần số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn phải tuân thủ quy định, bắt đầu từ số 1 vào ngày 1/1 hoặc ngày đơn vị bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

1.4. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

Thông tin về tên, địa chỉ và mã số thuế của người bán phải khớp với thông tin trên các giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp.

1.5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

Thông tin về tên, địa chỉ và mã số thuế của người mua phải khớp với thông tin trên các giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp. Trường hợp người mua không có mã số thuế, không cần thể hiện mã số thuế trên hóa đơn.

1.6. Chữ ký của người bán và người mua

Đối với hóa đơn điện tử, chữ ký số của người bán và người mua được quy định theo từng trường hợp.

1.7. Thời điểm lập hóa đơn

Thời điểm lập hóa đơn điện tử phải tuân thủ quy định về định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

1.8. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử

Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử cũng tuân thủ quy định về định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

1.9. Mã của cơ quan thuế

Mã của cơ quan thuế là tiêu chí bắt buộc đối với loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

1.10. Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có)

Thông tin về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại và khuyến mại có thể có trên hóa đơn điện tử.

1.11. Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn

Thông tin về chữ viết, chữ số và đồng tiền phải tuân thủ quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2. Những nội dung không bắt buộc trên hóa đơn điện tử

Có một số trường hợp không yêu cầu đầy đủ nội dung trên hóa đơn điện tử, bao gồm:

  • Hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.
  • Hóa đơn điện tử của cơ quan thuế không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người bán và người mua.
  • Hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, người mua là cá nhân kinh doanh không nhất thiết phải có đầy đủ thông tin về người mua.
  • Hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán và thông tin người mua.
  • Đối với chứng từ điện tử của ngành dịch vụ hàng không xuất qua website, hóa đơn không bắt buộc có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, thuế suất GTGT, mã số thuế, địa chỉ người mua, chữ ký số người bán.
  • Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ hợp đồng, hóa đơn không bắt buộc phải có đơn vị tính, số lượng, đơn giá.
  • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

3. Lập hóa đơn không đầy đủ nội dung có bị phạt không?

Theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP, hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Điều quan trọng là doanh nghiệp cần lưu ý và tuân thủ quy định mới nhất tại Nghị định 123 và Thông tư 78 để sử dụng hóa đơn điện tử một cách hợp pháp. Nếu bạn cần tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, hãy liên hệ với Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Cách hạch toán hàng nhập khẩu mới nhất 2023

Hạch toán hàng nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp tham gia giao thương quốc tế. Với tư cách là…

Công văn hướng dẫn xuất hóa đơn hàng bán trả lại: Danh sách mới nhất

Có thể bạn quan tâm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT: Hồ sơ địa chính đã được quy định rõ ràng Nghị định 108/2014/NĐ-CP: Chính sách tinh giản biên chế…

Phụ lục Thông tư 153/2010/TT-BTC | metadata.com.vn

Phụ lục 1 Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn về Quỹ quốc gia về việc làm theo Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Tổng hợp 03 điểm khác biệt…

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện

Thứ bảy, 8 Tháng Tám 2013Có thể bạn quan tâm Mẫu Thuyết minh Báo cáo tài chính Excel theo TT 200 và 133 Thông tư 46/2016/TT-BYT: Danh…

Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

Luật Sư Tuấn xin giới thiệu Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP “Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình”….

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chào mừng các bạn đến với bài viết của chúng tôi! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tắc kế toán các…