Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL: Việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Rate this post

Ở một thị trấn nọ, đơn vị báo cáo là xã/phường/thị trấn, đơn vị nhận báo cáo là phòng VH&TT quận/huyện. Cùng nhau, họ đã bước vào công việc quan trọng này vào ngày 05 tháng 12 hàng năm.

Nội dung báo cáo

GIA ĐÌNH

 • Tổng số hộ gia đình
 • Số hộ gia đình chỉ có cha hoặc mẹ sống chung với con
 • Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)
 • Số hộ gia đình 2 thế hệ
 • Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên
 • Số hộ gia đình khác

BẠO LỰC GIA ĐÌNH

 • Tổng số hộ có bạo lực gia đình
 • Số vụ bạo lực gia đình
 • Hình thức bạo lực:
  • Tinh thần
  • Thân thể
  • Tình dục
  • Kinh tế

Người gây bạo lực gia đình và biện pháp xử lý

 • Giới tính
  • Nam
  • Nữ
 • Độ tuổi
  • Dưới 16 tuổi
  • Từ đủ 60 tuổi trở lên
 • Biện pháp xử lý
  • Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư
  • Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc
  • Áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã/phường/thị trấn
  • Xử phạt vi phạm hành chính
  • Xử lý hình sự (phạt tù)

Nạn nhân bị bạo lực gia đình và biện pháp hỗ trợ

 • Giới tính
  • Nam
  • Nữ
 • Độ tuổi
  • Dưới 16 tuổi
  • Từ đủ 60 tuổi trở lên
 • Biện pháp hỗ trợ
  • Được tư vấn (tâm lý, tinh thần, pháp luật)
  • Chăm sóc hỗ trợ sau khi bị bạo lực
  • Hỗ trợ (cai nghiện rượu, điều trị rối loạn tâm thần do chất gây nghiện)
  • Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm

Các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình

 • Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (theo chuẩn của Bộ VHTTDL)
 • Mô hình hoạt động độc lập
  • Số Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững
  • Số Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình
  • Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
  • Số Đường dây nóng

Người lập báo cáo (Ký và ghi rõ họ tên)

………….., ngày ….. tháng ….. năm……. T/M ỦY BAN NHÂN DÂN……………….. (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Để tìm hiểu thêm về quy định của Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL, hãy xem trang web Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Hệ thống tài khoản – 641. Chi phí bán hàng. Thông tư 29/2017/TT-BYT: Quy định thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Thành phần, tiêu chuẩn, số lượng ủy viên Hội đồng quân nhân Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…