Ban đại diện cha mẹ học sinh còn nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Rate this post

Chào bạn! Bạn có biết rằng Ban đại diện cha mẹ học sinh đóng vai trò rất quan trọng trong việc phối hợp với nhà trường để tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hỗ trợ học sinh không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và trường.

Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

Theo quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Nhiệm vụ:

 • Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.
 • Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học.
 • Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

Quyền hạn:

 • Quyết định triệu tập các cuộc họp cha mẹ học sinh theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp) sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.
 • Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học.
 • Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.

Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

Ngoài việc Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, còn có Ban đại diện cha mẹ học sinh trường với những nhiệm vụ và quyền hạn riêng:

Nhiệm vụ:

 • Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
 • Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh.
 • Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương.
 • Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học.
 • Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Quyền hạn:

 • Quyết định triệu tập các cuộc họp theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh trường) sau khi đã thống nhất với Hiệu trưởng.
 • Căn cứ ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để kiến nghị với Hiệu trưởng về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của trường và về quản lý, giáo dục học sinh.
 • Quyết định chi tiêu phục vụ các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh từ nguồn ủng hộ, tài trợ tự nguyện theo quy định tại Điều 10 của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

Với vai trò quan trọng của mình, Ban đại diện cha mẹ học sinh đảm bảo hoạt động hiệu quả và đủ lực lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để biết thêm thông tin về luật sư và các dịch vụ pháp lý, hãy truy cập Luật Sư Tuấn.

Chúc bạn thành công và trân trọng!

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Thông tư 45/2013/TT-BTC về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Quy định mới về đánh giá…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 102/2021/TT-BQP: Những thay đổi quan trọng về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc Phòng…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế: Đến với bệnh viện bệnh nhiệt đới để khám bệnh, chữa bệnh Luật Sư Tuấn:…