Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Rate this post

Trong lĩnh vực công vụ, việc làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm không còn xa lạ với chúng ta. Việc này có thể áp dụng đối với các cán bộ, công chức, và viên chức để đảm bảo hoạt động của cơ quan, đơn vị được thực hiện suôn sẻ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Phạm vi và đối tượng

Thông tư này áp dụng cho các cán bộ, công chức, và viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Ngoài ra, cán bộ, công chức, và viên chức thuộc các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan quốc tế đặt tại Việt Nam cũng được áp dụng chế độ này.

Nguyên tắc và căn cứ tính chế độ trả lương

Tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được tính theo số giờ thực tế làm việc vào ban đêm và số giờ thực tế làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn. Tiền lương giờ được tính bằng tiền lương của một tháng chia cho số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tháng.

Chế độ trả lương làm việc vào ban đêm

Các cán bộ, công chức, và viên chức có thời gian làm việc vào ban đêm sẽ được hưởng tiền lương làm việc vào ban đêm. Số tiền này được tính theo công thức: Tiền lương = lương giờ x 130% x số giờ thực tế làm việc vào ban đêm.

Chế độ trả lương làm việc thêm giờ

Các cán bộ, công chức, và viên chức làm thêm giờ sẽ được hưởng tiền lương làm thêm giờ. Số tiền này được tính theo công thức: Tiền lương = lương giờ x 150% hoặc 200% hoặc 300% x số giờ thực tế làm thêm. Mức lương phụ thuộc vào ngày làm thêm giờ (ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ) và đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng theo quy định.

Tổ chức thực hiện

Tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trong tháng sẽ được tính vào kỳ lương của tháng sau. Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, và viên chức phải có bảng kê chi tiết số giờ làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được xác nhận. Ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm nguồn kinh phí chi trả tiền lương này cho các cơ quan, đơn vị được quản lý nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Việc trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương đối với các cán bộ, công chức, và viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức và viên chức, các Bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ trả lương này.

Xem chi tiết tại Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Biến đổi biển số xe theo Thông tư 36/2010/TT-BCA Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí Nghị định 10/2021/NĐ-CP: Quản lý chi…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Mẫu Bảng kê mua hàng mới nhất của Bộ Tài chính và hướng dẫn cách lập Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Chế độ thanh toán cho báo cáo viên và người biên soạn tài liệu cho hội nghị? Phân bổ chi phí trả…