Thông tư 03/2021/TT-BNV: Cơ hội thăng bậc lương cho cán bộ công chức

Rate this post

Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các cán bộ công chức có thể nâng cao thu nhập và phát triển sự nghiệp.

Cơ hội thăng bậc lương trước thời hạn

Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Từ ngày 15/8/2021, chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với nhóm đối tượng này gồm các nội dung chủ yếu:

1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

Các đối tượng được áp dụng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn bao gồm:

 • Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã và trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Những người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
 • Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù.

2. Đối tượng không áp dụng

Các đối tượng không áp dụng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn gồm:

 • Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ.
 • Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động.
 • Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Điều kiện và chế độ được hưởng

Đối tượng quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV và được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư 03/2021/TT-BNV phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên, đối tượng này sẽ được xét nâng một bậc lương trước thời hạn, tối đa là 12 tháng.

Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Cơ quan, đơn vị sẽ xác định danh sách trả lương và tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

4. Quyền lợi và tổ chức thực hiện

Quyền lợi và tổ chức thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn được quy định như sau:

 • Người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, quy định rõ tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng. Quy chế này phải được công khai và gửi cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi và kiểm tra.
 • Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.
 • Danh sách những người được nâng bậc trước thời hạn được công khai trong cơ quan, đơn vị.
 • Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra và giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.
 • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm kiểm tra và quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với các chức danh thuộc diện quy định.
 • Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thực hiện thu bảo hiểm xã hội và tính hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.
 • Bộ Nội vụ kiểm tra việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn ở các Bộ, ngành, địa phương và yêu cầu hủy bỏ quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trái quy định.

Đây là một cơ hội tuyệt vời để các cán bộ công chức có thể phát triển sự nghiệp và nâng cao thu nhập. Thông tư 03/2021/TT-BNV chắc chắn sẽ đem lại lợi ích đáng kể cho cán bộ công chức và góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Đọc thêm về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và các quy định chi tiết tại Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Quy định về xuất hóa đơn đầu vào của chi nhánh phụ thuộc Từ 01/01/2024, người bị loạn thị vẫn đủ điều…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 89/2014/TT-BTC: Hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất Hệ thống tài khoản – 413….

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 07/2017/TT-BYT: Danh mục thuốc không kê đơn Hạch toán và phân bổ chi phí vận chuyển theo từng trường hợp…