Quy định mới về quản lý chất thải nguy hại – Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Rate this post

Bạn có biết rằng việc quản lý chất thải nguy hại là một vấn đề cực kỳ quan trọng? Vì thế, ngày 30/06/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, nhằm quy định cụ thể về việc quản lý chất thải nguy hại. Nhiều quy định mới trong Thông tư này sẽ giúp việc quản lý chất thải nguy hại trở nên hiệu quả hơn. Hãy cùng tìm hiểu những điểm quan trọng trong Thông tư 36/2015/TT-BTNMT này.

Đăng ký nguồn thải chất thải nguy hại

Theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có thể đăng ký chung cho các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi một tỉnh hoặc được lựa chọn một điểm đầu mối để đại diện đăng ký chung đối với cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có dạng tuyến trải dài trên phạm vi một tỉnh.

Ngoài ra, riêng đối với các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có thời gian hoạt động không quá 01 năm; cơ sở dầu khí ngoài biển và cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600kg/năm (trừ trường hợp chất thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy), chỉ cần đăng ký bằng báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ mà không cần thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Tổ chức, cá nhân chỉ được phép tự tái sử dụng chất thải nguy hại phát sinh trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại của mình và phải đăng ký trong Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Điều chỉnh quy trình vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, quy trình vận chuyển, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện, thiết bị, sản phẩm để tiếp tục sử dụng theo đúng mục đích ban đầu hoặc vận chuyển mẫu vật là chất thải nguy hại để mang đi phân tích không được coi là hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và không cần cấp phép xử lý chất thải nguy hại.

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT có hiệu lực từ 01/09/2015

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT sẽ thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2015. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết về Thông tư 36/2015/TT-BTNMT, bạn có thể xem tại đây. Chúng ta hãy chung tay bảo vệ môi trường và quản lý chất thải nguy hại một cách hiệu quả nhé!

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Ban hành Nội quy và Quy chế tổ…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm MẪU SỔ CÁI THEO THÔNG TƯ 200 VÀ CÁCH LẬP MẪU SỔ CÁI THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG Thông tư 153/2016/TT-BTC:…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Nhà Đầu Tư Thông Minh: Bản Tư Vấn Đầu Tư Kinh Điển Của Benjamin Graham Hướng dẫn tài khoản 627 – Chi…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…