Mẫu Thuyết minh Báo cáo tài chính Excel theo TT 200 và 133

Rate this post

Mẫu thuyết minh Báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn hai mẫu Thuyết minh Báo cáo tài chính mới nhất trên Excel theo Thông tư 133 và Thông tư 200. Bạn có thể tải miễn phí những mẫu này tại đây.

Mẫu Thuyết minh Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn đang tìm kiếm mẫu Thuyết minh Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 hay Thông tư 200? Đừng lo, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những mẫu này cho bạn. Hãy nhấp vào các liên kết dưới đây để tải về:

Ngoài ra, đừng quên xem thêm những thông tin hữu ích sau:

Thuyết minh Báo cáo tài chính là gì?

Trước tiên, hãy hiểu rõ một khái niệm cơ bản: Thuyết minh Báo cáo tài chính là một phần không thể tách rời trong Báo cáo tài chính. Nó giúp phân tích chi tiết thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ý nghĩa thuyết minh Báo cáo tài chính

Thuyết minh Báo cáo tài chính cung cấp cho chúng ta số liệu và thông tin chi tiết hơn để phân tích và đánh giá tình hình chi phí, thu nhập và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, nó cũng giúp phân tích tình hình tăng giảm của tài sản cố định và vốn chủ sở hữu theo từng loại nguồn vốn. Thông qua thuyết minh Báo cáo tài chính, chúng ta có thể hiểu rõ chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp và kiểm tra việc chấp hành các qui định, thể lệ, chế độ kế toán.

Hướng dẫn lập thuyết minh Báo cáo tài chính

Khi lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính. Đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ” và Thông tư hướng dẫn chuẩn mực. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cần đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

  • Các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết liên quan của kỳ lập báo cáo.
  • Thuyết minh báo cáo năm trước liền kề.
  • Các báo cáo tài chính khác trong bộ báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  • Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.
  • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách có hệ thống, rõ ràng và rành mạch, đảm bảo tính trung thực và chính xác.

Bạn có thể tham khảo những tài liệu sau khi lập Thuyết minh Báo cáo tài chính:

  • Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo.
  • Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết liên quan.
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước.
  • Tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu thuyết minh Báo cáo tài chính mới nhất theo Thông tư 133 và Thông tư 200, hãy truy cập luatsutuan.net ngay để tải miễn phí.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Tổ chức và hoạt động của Hội đồng…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Ký nháy, ký tắt, ký chính thức hiểu thế nào cho đúng? Thông tư 73/2015/TT-BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm So sánh chế độ kế toán thông tư 133 và thông tư 200: Thủ tục thay đổi chế độ kế toán CỔNG…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…