Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích tiền lương theo Thông tư 133 và 200 mới nhất

Rate this post

Mỗi tháng, các doanh nghiệp phải tính toán và chi trả tiền lương cho nhân viên. Việc hạch toán tiền lương và các khoản trích tiền lương là công việc rất quan trọng và phức tạp đối với kế toán. Điều này đặc biệt quan trọng đối với quyền lợi của nhân viên và sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu về cách hạch toán tiền lương và các khoản trích tiền lương theo Thông tư 133 và 200 mới nhất.

1. Nguyên tắc hạch toán tiền lương

Áp dụng nguyên tắc hạch toán tiền lương cho các bộ phận làm việc khác nhau. Ví dụ:

 • Hạch toán TK 622 cho bộ phận sản xuất.
 • Hạch toán TK 627 cho quản lý phân xưởng sản xuất.
 • Hạch toán TK 641 cho nhân viên mua hàng.
 • Hạch toán TK 642 cho ban giám đốc.

2. Cần chuẩn bị chứng từ, hồ sơ kế toán tiền lương nào

Cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây để hạch toán tiền lương:

 • Bảng chấm công hoặc phiếu xác nhận hoàn thành công việc.
 • Hồ sơ tham gia bảo hiểm của nhân viên.
 • Hợp đồng lao động.
 • Bảng thanh toán tiền lương và tiền bảo hiểm.
 • Bảng tính tiền tạm ứng lương (nếu có).
 • Bảng khấu trừ thuế TNCN (nếu có).
 • Bảng thanh toán tiền hoa hồng, tiền thưởng (nếu có).

3. Tài khoản sử dụng để hạch toán tiền lương

 • Tài khoản dùng để hạch toán tiền lương: TK 334.
 • Tài khoản trích tiền lương:
  • TK 3382: Khoản tiền kinh phí công đoàn.
  • TK 3383: Khoản tiền bảo hiểm xã hội.
  • TK 3384: Khoản tiền bảo hiểm y tế.
  • TK 3386: Khoản tiền bảo hiểm thất nghiệp (theo Thông tư 200, từ TK 3389 sang TK 3386).

4. Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích tiền lương

 • Cách hạch toán tính tiền lương phải trả cho nhân viên:
  Quyết định 48 TT 200: Nợ TK 6421 (TT 133): Chi phí bán hàng, Nợ TK 6422 (TT 133): Chi phí quản lý doanh nghiệp, Nợ TK 154: Chi phí công nhân, Nợ TK 241: XD cơ bản dở dang. Có TK 334: Trả cho nhân viên.

 • Các khoản tiền trích lương tính cho chi phí doanh nghiệp:
  Quyết định 48 TT 200: Nợ TK 241, 154, 6421, 6422 = Tiền lương đóng BHXH x 24%. Có TK 3383 = Tiền lương đóng BHXH x 18%, Có TK 3382 = Tiền lương đóng BHXH x 2%, Có TK 3384 = Tiền lương đóng BHXH x 3%, Có TK 3389 = Tiền lương đóng BHXH x 1%.
  Nợ TK 622, 623, 641, 627, 241, 642 = Tiền lương đóng BHXH x 24%. Có TK 3383 = Tiền lương đóng BHXH x 18%, Có TK 3382 = Tiền lương đóng BHXH x 2%, Có TK 3384 = Tiền lương đóng BHXH x 3%, Có TK 3386 = Tiền lương đóng BHXH x 1%.

 • Các khoản tiền trích từ lương của nhân viên:
  Quyết định 48 TT 200: Nợ TK 334 = Tiền lương đóng BHXH x 10.5%. Có TK 3389 = Tiền lương đóng BHXH x 1%, Có TK 3383 = Tiền lương đóng BHXH x 8%, Có TK 3384 = Tiền lương đóng BHXH x 1.5%.
  Nợ TK 334 = Tiền lương đóng BHXH x 10.5%. Có TK 3386 = Tiền lương đóng BHXH x 1%, Có TK 3383 = Tiền lương đóng BHXH x 8%, Có TK 3384 = Tiền lương đóng BHXH x 1.5%.

 • Người lao động bắt buộc phải đóng thuế TNCN:
  Nợ TK 334. Có TK 3335. Khi nộp thuế thu nhập cá nhân, nợ TK 3335: Số thuế nộp của người lao động. Có TK 111, 112.

 • Người lao động tạm ứng trước tiền lương:
  Khi tạm ứng: Nợ TK 334: Phải trả cho người lao động. Có TK 111, 112: Số tiền tạm ứng.
  Khi trả lương tháng: Nợ TK 334: Phải trả cho người lao động. Có TK 111, 112: Trừ đi số tiền tạm ứng trước.

 • Trả tiền lương bằng sản phẩm:
  Doanh nghiệp khi tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Nợ TK 334: Phải trả cho người lao động. Có TK 3331: Thuế GTGT cần nộp, Có TK 512: Doanh thu bán hàng chưa tính thuế GTGT.
  Doanh nghiệp khi tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Nợ TK 334: Phải trả cho người lao động. Có TK 512: Doanh thu bán hàng đã tính thuế GTGT.

Bài viết trên đây đã tổng hợp từ VietnamWorks, hy vọng rằng bạn đã nắm rõ về cách hạch toán tiền lương và các khoản trích tiền lương theo Thông tư 133 và 200 mới nhất. Điều này giúp kế toán dễ dàng quản lý và tính toán tiền lương cho nhân viên một cách chính xác nhất.

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Related Posts

Cách hạch toán hàng nhập khẩu mới nhất 2023

Hạch toán hàng nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp tham gia giao thương quốc tế. Với tư cách là…

Công văn hướng dẫn xuất hóa đơn hàng bán trả lại: Danh sách mới nhất

Có thể bạn quan tâm Thông tư 21/2013/TT-NHNN: Mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại Mẫu 04-VT: Phiếu Báo Vật Tư Còn Lại Cuối Kỳ…

Phụ lục Thông tư 153/2010/TT-BTC | metadata.com.vn

Phụ lục 1 Có thể bạn quan tâm Thông tư 65/2013/TT-BTC: Sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC về Luật thuế giá trị gia tăng Quy tắc ứng xử…

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện

Thứ bảy, 8 Tháng Tám 2013Có thể bạn quan tâm Thông tư 89/2014/TT-BTC: Hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất Nghị…

Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

Luật Sư Tuấn xin giới thiệu Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP “Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình”….

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chào mừng các bạn đến với bài viết của chúng tôi! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tắc kế toán các…