CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG: Học kế toán thực hành thực tế

Rate this post

Bạn đang quan tâm đến việc học kế toán thực hành thực tế? Bạn đang tìm kiếm một công ty kế toán uy tín và chất lượng? Hãy đến với Công ty Kế toán Thiên Ưng – nơi cung cấp khóa học kế toán chất lượng nhất!

Mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 và Hướng dẫn cách làm Báo cáo tài chính

Bạn đang gặp khó khăn trong việc làm Báo cáo tài chính theo Thông tư 133? Bạn đã biết cách thực hiện các mẫu Báo cáo tài chính? Hãy để chúng tôi giúp bạn!

I. Bộ Báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Công ty Kế toán Thiên Ưng cung cấp một bộ Báo cáo tài chính theo Thông tư 133, gồm các mẫu sau:

 1. Hệ thống báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Mẫu số B01a – DNN: Báo cáo tình hình tài chính
 • Mẫu số B02 – DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Mẫu số B09 – DNN: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
 • Mẫu số F01 – DNN: Bảng cân đối tài khoản
 1. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa:
 • Mẫu số B01 – DNNKLT: Báo cáo tình hình tài chính
 • Mẫu số B02 – DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Mẫu số B09 – DNNKLT: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
 • Mẫu số B03 – DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 1. Hệ thống báo cáo tài chính năm bắt buộc áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ:
 • Mẫu số B01 – DNSN: Báo cáo tình hình tài chính
 • Mẫu số B02 – DNSN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Mẫu số B09 – DNSN: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Lưu ý: Công ty Kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn bạn lập Báo cáo Tài chính chi tiết. Bạn chỉ cần bấm vào mẫu Báo cáo tài chính mà bạn quan tâm để xem chi tiết.

Cách lập và trình bày Báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Khi lập Báo cáo tài chính, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tuân thủ các biểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định. Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu B01a – DNN hoặc Mẫu số B01b – DNN.

 • Báo cáo tình hình tài chính Mẫu B01a – DNN: Tài sản và nợ phải trả được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.
 • Báo cáo tình hình tài chính Mẫu B01b – DNN: Tài sản và nợ phải trả được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn.

Các doanh nghiệp thường chọn Mẫu B01a – DNN. Nếu năm trước doanh nghiệp bạn đã nộp mẫu nào, năm nay bạn phải nộp theo mẫu đó. Nếu bạn thay đổi mẫu, hãy thông báo với cơ quan thuế.

Ngoài các báo cáo bắt buộc, Công ty Kế toán Thiên Ưng khuyến khích doanh nghiệp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Mẫu B03 – DNN.

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và gửi Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

Nơi nhận Báo cáo tài chính năm được quy định như sau:

 • Các doanh nghiệp nộp Báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê.
 • Các doanh nghiệp có trụ sở tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao cần nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

Quy định về Báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Báo cáo tài chính có mục đích cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp. Báo cáo tài chính phải đáp ứng yêu cầu quản lý, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của người sử dụng thông tin kinh tế.

Trong Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin chung sau:

 • Tên và địa chỉ của doanh nghiệp
 • Ngày kết thúc kỳ kế toán
 • Ngày lập Báo cáo tài chính
 • Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán
 • Đơn vị tiền tệ dùng để lập và trình bày Báo cáo tài chính

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp một Bản thuyết minh Báo cáo tài chính để giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán đã áp dụng.

Các mục đích của Báo cáo tài chính bao gồm:

 • Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp
 • Đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của người sử dụng thông tin kinh tế
 • Phản ánh các chỉ tiêu như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lãi/lỗ và phân chia kết quả kinh doanh

Đối với Báo cáo tài chính theo Thông tư 133, có một số nguyên tắc cần tuân thủ:

 • Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện
 • Tài sản không được ghi nhận cao hơn giá trị có thể thu hồi
 • Nợ phải trả không được ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán
 • Phân loại tài sản và nợ phải trả theo tính thanh khoản giảm dần hoặc thành ngắn hạn và dài hạn
 • Các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí phải được trình bày theo nguyên tắc phù hợp và thận trọng

Khi lập và trình bày Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải xem xét giả định về sự hoạt động liên tục. Nếu giả định này không còn phù hợp, doanh nghiệp phải thuyết minh rõ về khả năng tạo tiền và thanh toán nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, và giải thích lý do không so sánh được giữa thông tin của kỳ báo cáo và thông tin kỳ so sánh.

Công ty Kế toán Thiên Ưng cam kết đảm bảo chất lượng và đáp ứng đầy đủ các quy định về Báo cáo tài chính theo Thông tư 133.

Tìm hiểu thêm về Công ty Kế toán Thiên Ưng

Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty kế toán uy tín và chất lượng, hãy đến với Công ty Kế toán Thiên Ưng. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia kế toán giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu về các quy định kế toán. Chúng tôi cam kết đem đến cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực kế toán. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp và tin cậy.

Đừng bỏ lỡ cơ hội học kế toán từ Công ty Kế toán Thiên Ưng. Hãy truy cập Luật Sư Tuấn để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký khóa học ngay hôm nay!

Related Posts

Sơ đồ chữ T tài khoản 155 “Thành phẩm” theo TT133

Welcome to another informative article from Luật Sư Tuấn! In this article, we will delve into the intricacies of the T-shaped chart for account 155, also known…

Thông tư số 10/2019/TT-BTC: Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Luật Sư Tuấn, một chuyên gia trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp lý, đã nắm bắt Tin tức mới nhất về Thông tư số…

CÁCH TRÌNH BÀY THÔNG TIN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thông tin về chi phí đóng vai trò quan trọng cùng với doanh thu để xác định lợi nhuận của doanh nghiệp. Vậy các thông tin…

Tải ngay mẫu phiếu xuất kho Excel mới nhất theo TT 133, TT 200

Phiếu xuất kho là một loại giấy tờ quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp bán hàng nào giúp quản lý vật tư, sản phẩm hay…

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Trong lĩnh vực công vụ, việc làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm không còn xa lạ với chúng ta. Việc này có thể áp…

Thông tư 65/2020/TT-BCA: CSGT – Thay đổi cách tiếp cận để bảo đảm trật tự giao thông

Có thể bạn quan tâm Thông tư 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp Hướng dẫn tài khoản 131 (phải thu của khách hàng)…