Cập nhật Thông tư 17/2022/TT-BCT: Thay đổi quy định về báo cáo hoạt động hóa chất và ghi nhãn

Rate this post

Hóa chất

Luật Sư Tuấn

Thông tư 17/2022/TT-BCT vừa được Bộ Công thương ban hành vào ngày 27/10/2022, sửa đổi Thông tư 32/2017/TT-BCT và Nghị định 113/2017/NĐ-CP, mở ra những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực Luật Hóa chất. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 22/12/2022.

Quy định mới về báo cáo hoạt động hóa chất

Thông tư 17/2022/TT-BCT tập trung sửa đổi quy định về việc báo cáo tổng hợp hoạt động hóa chất của tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Một số điểm quan trọng của Thông tư này bao gồm:

Thời hạn báo cáo

Trước đây, tổ chức và cá nhân hoạt động hóa chất phải gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 hàng năm. Tuy nhiên, thông qua Thông tư 17/2022/TT-BCT, thời hạn này đã được thay đổi thành trước ngày 15 tháng 02 hàng năm.

Nơi nộp báo cáo

Theo quy định mới, báo cáo hoạt động hóa chất phải được gửi tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi đặt trụ sở chính và nơi đặt địa điểm sản xuất kinh doanh. Đồng thời, báo cáo cũng phải được gửi thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ Luật Sư Tuấn.

Mẫu báo cáo

Thay đổi đáng chú ý khác trong Thông tư 17/2022/TT-BCT là việc chỉ định mẫu số 05a quy định tại phụ lục 5 của Thông tư 32/2017/TT-BCT làm mẫu báo cáo tổng hợp hoạt động hóa chất.

Báo cáo đột xuất

Theo quy định cũ, tổ chức và cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm báo cáo đột xuất khi có sự cố xảy ra hoặc khi chấm dứt hoạt động. Thông tư mới không có sự thay đổi về điều này, tổ chức và cá nhân vẫn phải thực hiện báo cáo đột xuất như quy định trước đây.

Thay đổi quy định về ghi nhãn hóa chất

Thông tư 17/2022/TT-BCT cũng điều chỉnh quy định về ghi nhãn hóa chất, nhằm đảm bảo an toàn và tính minh bạch cho người sử dụng. Một số điểm quan trọng về quy định ghi nhãn hóa chất bao gồm:

  • Thành phần: Nhãn hóa chất phải ghi rõ công thức hoặc công thức cấu tạo của thành phần hoặc thành phần định lượng.

  • Tên và địa chỉ: Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hóa chất phải được ghi theo quy định tại Điều 12 Nghị định 43/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP.

Kết luận

Thông tư 17/2022/TT-BCT đã mang đến những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực Luật Hóa chất, đặc biệt là về quy định báo cáo hoạt động và ghi nhãn hóa chất. Tổ chức và cá nhân hoạt động hóa chất cần nắm rõ những quy định mới này để tuân thủ đúng quy trình và đảm bảo an toàn trong hoạt động của mình.

Luật Sư Tuấn là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn Luật Hóa chất uy tín và chất lượng. Chúng tôi cam kết đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Nghị định 100/2015/NĐ-CP: Nhà ở xã hội với…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Tiểu Học Khương Mai Cách viết mẫu phiếu thu chi theo thông tư 200: Hướng dẫn chi tiết Quân khu 2 –…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Chứng chỉ tin học theo thông tư 03 và những điều cần biết Mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107: Đảm…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…