Bảng cân đối kế toán: Phân tích, lập & mẫu BCĐKT theo thông tư 200

Rate this post

Bạn có biết rằng Bảng cân đối kế toán là một trong 4 thành phần quan trọng của bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp? Bạn đã biết cách phân tích, lập và hiểu được bản BCĐKT theo thông tư 200 chưa? Nếu chưa, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đi sâu vào các khái niệm này và cung cấp mẫu Excel cho bảng cân đối kế toán theo thông tư 200.

1. Bảng cân đối kế toán là gì?

1.1. Khái niệm

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Định nghĩa này tuy đúng, nhưng hãy cùng tôi giải thích một cách dễ hiểu hơn. Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) thể hiện những gì doanh nghiệp đang nợ và những gì doanh nghiệp đang sở hữu, cũng như số tiền đầu tư của các cổ đông.

BCĐKT là một trong ba BCTC cơ bản của một doanh nghiệp (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh). BCĐKT là một bước quan trọng để xác định sự tăng giảm của tài sản và nguồn vốn trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó cung cấp cơ sở cho các báo cáo tài chính khác.

1.2. Ý nghĩa của Bảng cân đối kế toán với doanh nghiệp

Đánh giá “sức khỏe tài chính” của doanh nghiệp

BCĐKT như tấm “ảnh chụp nhanh” về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Cùng với báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, BCĐKT có thể giúp chủ doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính của công ty.

Related Posts

Cách hạch toán hàng nhập khẩu mới nhất 2023

Hạch toán hàng nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp tham gia giao thương quốc tế. Với tư cách là…

Công văn hướng dẫn xuất hóa đơn hàng bán trả lại: Danh sách mới nhất

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023 Xác định chi phí dự phòng trượt…

Phụ lục Thông tư 153/2010/TT-BTC | metadata.com.vn

Phụ lục 1 Có thể bạn quan tâm Thông Tư Số: 52/2014/TT-BCA: Hướng dẫn Bảo quản, Bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng Thông tư mới…

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện

Thứ bảy, 8 Tháng Tám 2013Có thể bạn quan tâm Trang thông tin điện tử phường Đậu Liêu – Thị xã Hồng Lĩnh Đưa hoạt động Kiểm…

Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

Luật Sư Tuấn xin giới thiệu Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP “Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình”….

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chào mừng các bạn đến với bài viết của chúng tôi! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tắc kế toán các…