Mẫu giấy khai phí mai táng dựa trên Quyết định 49/2015/QĐ-TTg

Rate this post

Mẫu bản khai phí mai táng dựa trên Quyết định 49/2015/QĐ-TTg

1. Tổng quan về Quyết định 49/2015/QĐ-TTg

Quyết định 49/2015/QĐ-TTg là một quy định quan trọng về chế độ trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí và cấp “Giấy chứng nhận” cho dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và tham gia nhiệm vụ quốc tế. Quyết định này được Thủ tướng Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2015, các chế độ và chính sách trong đó được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Mẫu giấy khai phí mai táng theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg là gì?

Mẫu giấy khai phí mai táng theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg là một mẫu được ban hành cùng với Thông tư 138/2015/TTLT-BQP-BLĐBXH-BTC để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg về chế độ trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí và cấp “Giấy chứng nhận” cho dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và tham gia nhiệm vụ quốc tế.

3. Mẫu số 5A – Công văn đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí dùng cho cấp xã

ỦY BAN NHÂN DÂN …………………….. –
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –
Số: /UB-ĐN V/v đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí
………, ngày …… tháng …… năm 20…..

Kính gửi: …………………………………………

Căn cứ vào Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến;

Ủy ban nhân dân …………………………………………………………………………………….. đề nghị:

Ông (bà):………………………………………………………….. Sinh ngày…….tháng……năm………..

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Là thân nhân của ông (bà):……………………………thuộc đối tượng dân công hỏa tuyến, đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; từ trần ngày……tháng…….năm……tại:……………………………………………………………………………….

Được hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg.

(Có hồ sơ kèm theo)

Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết././

TM. UBND ………………………. CHỦ TỊCH (Ký tên, đóng dấu)

4. Mẫu số 5B – Danh sách đối tượng từ trần đề nghị trợ cấp mai táng phí

………………………….. ………………………(1)

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TỪ TRẦN ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg (Kèm theo Công văn đề nghị số………. ngày…..tháng…..năm 20…… của…………….)

Số TT
Họ và tên
Năm sinh
Quê quán
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Số Quyết định hưởng trợ cấp một lần
Ngày, tháng, năm từ trần
Mức hưởng (đồng)
Tổng số đối tượng:………………….……………….
Người lập danh sách (Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)
………, ngày…tháng……năm….. ………………………………………(2) (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

  • Mẫu này dùng cho cấp xã trở lên.
  • (1) Cấp đề nghị.
  • (2) Chức vụ người ký.

5. Mẫu số 5C – Công văn đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí dùng cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện

…………………….. ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: /CV V/v đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí

………, ngày …… tháng …… năm 20…..

Kính gửi: ………………………………………………

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến.

………………………………………………………….đề nghị xem xét, giải quyết trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của dân công hỏa tuyến như sau:

  • Tổng số đối tượng:…………………………………………………………………………………………….

  • Tổng số tiền:……………………………………………………………………………………………………..

Các đối tượng trên đã được xét duyệt theo quy định.

(có danh sách và hồ sơ kèm theo).

Đề nghị ……………………………………………………………………………… xem xét giải quyết.

Nơi nhận: – – – – Lưu.

…………………………. (Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là nội dung Mẫu bản khai phí mai táng theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg. Mong rằng bài viết cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích cho bạn đọc. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết của chúng tôi. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ công ty luật Izumi.Edu.VN để được giải đáp và tư vấn một cách nhanh chóng nhất.

Nguồn: [Luật Sư Tuấn](https://luatsutuan.net/Danh mục: Biểu mẫu)

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Tất tần tật Bộ hồ sơ Thanh…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Giấy quyết định thôi việc có thời hạn bao lâu? Mẫu hợp đồng…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…