CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG: Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Rate this post

Kế toán

Chào mừng bạn đến với Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam! Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lập phiếu thu theo Thông tư 133 và 200, nhằm giúp bạn nắm vững quy trình kế toán và thực tế nhập quỹ. Cùng chúng tôi khám phá chi tiết nhé!

Mẫu Phiếu Thu

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu phiếu thu. Việc lập phiếu thu đúng quy định giúp xác định số tiền mặt, ngoại tệ và là căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ và kế toán các khoản thu liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu. Trước khi nhập quỹ ngoại tệ, cần kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm với Phiếu thu.

Cách lập phiếu thu

  1. Mục đích
    Phiếu thu có mục đích xác định số tiền mặt, ngoại tệ… thực tế nhập quỹ và là căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ và kế toán các khoản thu liên quan. Phiếu thu đảm bảo công việc kế toán được thực hiện theo quy trình.

  2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

  • Góc trên bên trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.
  • Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu và ngày, tháng, năm thu tiền.
  • Ghi rõ họ, tên và địa chỉ người nộp tiền.
  • Dòng “Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa…
  • Dòng “Số tiền” ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD…
  • Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu. Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên. Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày, toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Chú ý: Nếu là thu ngoại tệ, phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị VNĐ để ghi sổ. Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Để tải về mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133 hoặc 200, bạn có thể truy cập Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Hãy áp dụng đúng quy trình kế toán và thực hiện lập Phiếu thu chính xác để đảm bảo công việc kế toán của bạn hiệu quả và chính xác. Chúc bạn thành công!

Hiệu chỉnh và biên tập bởi Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Related Posts

Cách hạch toán hàng nhập khẩu mới nhất 2023

Hạch toán hàng nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp tham gia giao thương quốc tế. Với tư cách là…

Công văn hướng dẫn xuất hóa đơn hàng bán trả lại: Danh sách mới nhất

Có thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Những điểm mới trong quy định mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước Thông tư 54/2015/TT-BYT: Khai…

Phụ lục Thông tư 153/2010/TT-BTC | metadata.com.vn

Phụ lục 1 Có thể bạn quan tâm Thông tư số 10/2023/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2015/TT-BTC Thông tư 48/2015/TT-BCA:…

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện

Thứ bảy, 8 Tháng Tám 2013Có thể bạn quan tâm Tổng đài tư vấn luật giao thông miễn phí 1900.6174: Hỗ trợ đắc lực trong lĩnh vực…

Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

Luật Sư Tuấn xin giới thiệu Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP “Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình”….

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chào mừng các bạn đến với bài viết của chúng tôi! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tắc kế toán các…