Mẫu điều chuyển công tác nước ngoài 2024

Rate this post

Trong môi trường tổ chức, doanh nghiệp, và cơ quan Nhà nước, việc đi công tác nước ngoài là rất phổ biến. Để thực hiện điều này, các cơ quan, đơn vị, và tổ chức thường sử dụng mẫu điều chuyển công tác nước ngoài. Mẫu này giúp thuận lợi trong việc soạn thảo công văn. Vậy mẫu điều chuyển công tác nước ngoài là gì? Mẫu này được soạn thảo như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để biết cách soạn thảo bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt nhé!

Quyết định cử đi nước ngoài công tác là gì?

Việc đi công tác và làm việc ở nước ngoài không còn xa lạ. Đi công tác giúp mở rộng phạm vi làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Đồng thời, bạn có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, mở rộng tập khách hàng, và khám phá một vùng đất mới. Đây thực sự là cơ hội lớn cho bất cứ ai.

Hiện nay, quyết định điều chuyển nhân sự đi công tác nước ngoài đã trở nên phổ biến và có ý nghĩa, vai trò quan trọng đối với tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn chưa có văn bản pháp luật hay từ điển nào định nghĩa chính xác về quyết định cử đi công tác. Nhưng quyết định này có thể hiểu là một văn bản thể hiện ý định của một người đồng ý được cử ra nước ngoài để tham gia vào hoạt động của công ty. Do đó, quyết định bao gồm thông tin về đơn vị đi lại, thông tin về người đi lại, địa điểm làm việc, thời gian làm việc và các chi tiết cần thiết khác.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, quyết định cử đi công tác nước ngoài là chứng từ quan trọng để được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung của quyết định sẽ thể hiện các thông tin như:

 • Thông tin đơn vị cử nhân viên đi công tác.
 • Thông tin người được cử đi công tác.
 • Địa điểm công tác, thời hạn công tác và các nội dung cần thiết khác.

Mẫu quyết định điều chuyển công tác nước ngoài

Mẫu quyết định điều chuyển công tác nước ngoài bằng Tiếng Việt

CÔNG TY ……..

Số:……./2021/QĐ-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

….., ngày ….tháng….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc cử nhân viên đi công tác nước ngoài)

 • Căn cứ theo Điều lệ của Công ty …………………………………………………….;
 • Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác nước ngoài

 1. Ông (bà): ……………………………………………………………………
  Năm sinh: …………………………………………………….………………..
  CMND/CCCD: ……………………………………….…..………….……
  Ngày cấp: ……………………………………………………….………….….
  Nơi cấp: ………………………………………………………..………….…….
  Chức vụ: …………………………………………………………………………

 2. Ông (bà): ……………………………………………………………………
  Năm sinh: …………………………………………………….…………….….
  CMND/CCCD: ……………………………………….…..………….………
  Ngày cấp: ……………………………………………………….……………
  Nơi cấp: ………………………………………………………..………….……
  Chức vụ: ……………………………………………………………………….

Điều 2: Thông tin nơi công tác

 1. Nơi công tác: ………………………………………………………………..
 2. Thời gian công tác: ……………………………………………………….

Điều 3:
Các Ông (bà) nêu trên được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của công ty.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
 2. Các Ông (bà) nêu trên và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này././

GIÁM ĐỐC

Mẫu quyết định điều chuyển công tác nước ngoài bằng Tiếng Anh

COMPANY…….

No.:…./2021/QĐ-…

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

——————

…, dd/mm/yyyy

DECISION

(Reference assigning employee on an abroad business trip)

 • According to the Chapter of …………………………………………………………..…;
 • Based on the authority of Director,

DECIDE:

Section 1: To assign the following employee on an abroad business trip

 1. Sir/madam: ……………………………………………………………………
  Date of birth: …………………………………………………….………………
  Identification card: ……………………………………….…..……………..
  Date of issue: ……………………………………………………….…………..
  Place of issue: ………………………………………………………..…………
  Position: ……………………………………………………………………….….

 2. Sir/madam: ……………………………………………………………………
  Date of birth: …………………………………………………….………………
  Identification card: ……………………………………….…..……………..
  Date of issue: …………………………………………………………………..
  Place of issue: ………………………………………………………..…………
  Position: ………………………………………………………………………..

Section 2: Information of the business trip

 1. Place of business trip: …………………………………………………………
 2. Date of business trip: …………………………………………………………

Section 3:

Sirs/madams aforesaid shall be fully paid in accordance with the financial regulation of the company.

Section 4: Effectiveness

 1. The decision comes into force from the date of signing.
 2. Sirs/madams aforementioned and relevant departments are responsible for implementing this decision././

DIRECTOR

Lưu ý khi soạn thảo mẫu điều chuyển công tác nước ngoài

Khi thực hiện việc soạn mẫu, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

Về hình thức:

 • Quyết định điều chuyển công tác nước ngoài là một văn bản hành chính, thường được sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải có quốc hiệu, tiêu ngữ. Đặc biệt, tên tiêu đề văn bản phải được viết chữ in hoa, kích thước chữ lớn, bôi đậm. Cuối cùng, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của người có thẩm quyền ban hành quyết định này.

Về nội dung:

 • Ngôn ngữ trong quyết định này cần phù hợp, sử dụng ngôn ngữ phổ thông, mạch lạc, dễ hiểu, không sử dụng những phép ẩn dụ.
 • Nội dung của quyết định cử nhân viên đi công tác nước ngoài cần ngắn gọn, rõ ràng nhưng vẫn đủ các nội dung và ý chính.
 • Về phần căn cứ, người soạn mẫu cần liệt kê tên các văn bản được sử dụng để làm căn cứ đưa ra quyết định này.
 • Các điều khoản của quyết định bao gồm thông tin của nhân viên được cử đi công tác, địa điểm và thời gian đi công tác, các chính sách dành cho nhân viên đi công tác, hiệu lực của quyết định.

Trên đây là mẫu điều chuyển công tác nước ngoài 2024 mà Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam chia sẻ đến bạn đọc. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào liên quan đến lĩnh vực pháp lý này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam là công ty luật đã được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Chúng tôi được đánh giá là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam với đội ngũ nhân viên chuyên sâu trong lĩnh vực pháp lý, đặc biệt là lĩnh vực Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến quý khách hàng.

Related Posts

Hướng dẫn số 3464/BHXH-HD ngày 04/10/2021 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Về quy trình giải quyết mức nhận hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

Bảo hiểm xã hội Việt Nam – Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí MinhCó thể bạn quan tâm Hợp Đồng Kinh Tế Giao Nhận Thầu Xây…

Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực 12 tháng

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP vừa được ban hành, đưa ra những quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Những điểm…

Mẫu hợp đồng mua bán thực phẩm tươi sống

Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống là gì? Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống là sự thoả thuận giữa các bên nhằm thiết…

Luật Sư Tuấn: Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2023 – 2024

Có thể bạn quan tâm HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ Hợp đồng khoán việc tạp vụ: Tìm hiểu khái niệm và quy định Mẫu quyết định bổ nhiệm…

Lý Thuyết Quang Hợp Và Năng Suất Cây Trồng & Bài Tập Trắc Nghiệm

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao quang hợp lại quyết định năng suất của cây trồng không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm…

Tình hình triển khai quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tình hình triển khai quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn…