MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133 MỚI NHẤT 2017

Rate this post

Chứng từ kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc ghi sổ kế toán và phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Thông tư 133/2016/TT-BTC đã ban hành các mẫu chứng từ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, áp dụng từ ngày 1/1/2017.

DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Dưới đây là danh sách các nhóm chứng từ kế toán theo Thông tư 133:

I. Lao động tiền lương

 1. Bảng chấm công
 2. Bảng chấm công làm thêm giờ
 3. Bảng thanh toán tiền lương
 4. Bảng thanh toán tiền thưởng
 5. Giấy đi đường
 6. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
 7. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
 8. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
 9. Hợp đồng giao khoán
 10. Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán
 11. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
 12. Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

II. Hàng tồn kho

 1. Phiếu nhập kho
 2. Phiếu xuất kho
 3. Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
 4. Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ
 5. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
 6. Bảng kê mua hàng
 7. Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

III. Bán hàng

 1. Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi
 2. Thẻ quầy hàng

IV. Tiền tệ

 1. Phiếu thu
 2. Phiếu chi
 3. Giấy đề nghị tạm ứng
 4. Giấy thanh toán tiền tạm ứng
 5. Giấy đề nghị thanh toán
 6. Biên lai thu tiền
 7. Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
 8. Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)
 9. Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)
 10. Bảng kê chi tiền

V. Tài sản cố định

 1. Biên bản giao nhận TSCĐ
 2. Biên bản thanh lý TSCĐ
 3. Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành
 4. Biên bản đánh giá lại TSCĐ
 5. Biên bản kiểm kê TSCĐ
 6. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Các mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC trên đây là hướng dẫn (không bắt buộc) cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với hoạt động và yêu cầu quản lý của mình, nhưng cần đảm bảo các nội dung chủ yếu và tuân thủ quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán.

Luật Sư Tuấn lưu ý rằng các bạn có thể bấm vào chứng từ kế toán để biết thêm thông tin, mẫu biểu và quy định liên quan.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Mẫu thanh toán tiền lương theo Thông tư…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Mẫu Phiếu chi cập nhật mới nhất do Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2014/TT-BQP: Hướng Dẫn Chế Độ Nâng…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…